20 Yıl Çalışan Öğretmen Nöbet Tutar mı?

Öğretmenliğinizde 20 ya da 25 yılı doldurduysanız -isterseniz- artık okulunuzda nöbet tutmayabilirsiniz.

Bir sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine Danıştay’da açılan dava neticesinde, Danıştay 2. Dairesinin 2009/5500 E. Sayılı ve 13.01.2010 tarihli kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 80. maddesinde “hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine..” ilişkin düzenlemenin yürütmesi durdurmuştu.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13.04.2010 tarih ve 2010/25 sayılı Genelge yayınlandı. Genelgede; Yönetmelikte bu hususta düzenleme yapılıncaya kadar, 80. maddede yer alan mevcut hükümlerin yanı sıra

1- öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler,
2- öğretmenlikteki kıdemi 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenlerin istemeleri halinde nöbet görevinden muaf tutulması,

bu durumdaki öğretmen sayısının fazlalığından dolayı nöbet görevi aksayabilecek durumda ise bu öğretmenlere de nöbet görevi verilmesi hususunda düzenleme getirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13.04.2010 tarih ve 2010/25 sayılı “Nöbet Genelgesi” için tıklayınız.

1 thought on “20 Yıl Çalışan Öğretmen Nöbet Tutar mı?

  1. okul müdürünün canı isterse bu konumda 1 kişi bile olsa fazla deyip nöbet tutturuyor maalesef yani onların insiyatifine kalmış bir nöbet yerine 2 kişi yerleştirip ihtiyaç var gösteriyor. değişen bir şey olmadı ne yazıkki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.