5. Demokratik Eğitim Kurultayı

Eğitim Sen tarafından bir yılı aşkın süredir hazırlık çalışmaları yapılan, 5. Demokratik Eğitim Kurultayı, 3-7 Şubat 2014 tarihleri arasında, yurtdışından ve yurtiçinden akademisyenlerin de katılımıyla, Ankara Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kurultayın ana teması “Özgürleşme Yolunda Eğitim”di.

Kurultaya katılarak, bildiri sunan, konuşma yapan katılımcılardan bazıları ve işledikleri konular şunlar;
Fransa Ulusal Yükseköğretim Sendikası (SNES UP FSU)’dan Marc Delepouve, Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması; KTOEÖS (K.Kıbrıs) Genel Sekreteri Mehmet Taşger, Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi; KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer, Toplumsal Cinsiyet ve Ders Kitapları; Almanya Eğitim Emekçileri Sendikası(GEW)’den Stephanie Odenwald, Mesleki Eğitim; yine GEW’den Süleyman Ateş, Ders Kitapları ve Müfredat; İngiltere Ulusal Öğretmenler Sendikası (NUT)’dan Max Hyde, Özelleştirmeler ve Kamu özel ortaklığı.

Kurultay, tam da kamuda dönüşüm, eğitim sisteminin dönüşümü, dershaneler tartışması, ortaöğretime geçiş, yükseköğretime geçiş gibi devasa sorunların yaşandığı bir ortamda, Eğitim Sen gibi yüz yıllık mücadele geleneği olan bir örgütün, önümüzdeki yıllardaki politikalarını belirlemesi açısından önemliydi.

Bizim de delege olarak katılımcısı olduğumuz Kurultay’da 11 konu başlığı, 5 gün boyunca tartışıldı ve karara bağlandı. Bu başlıklar şöyle;

1-Eğitimde Şiddet
2-Eğitimde Cinsiyet Eşitliği
3-Yüksek Öğretimin Yeniden Yapılandırılması
4-Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi
5-Örgün, Yaygın ve Mesleki Eğitim Sistemleri
6-Eğitimde Resmi Dil politikaları
7-Müfredat ve Ders Kitapları
8-Bilimsel, Laik ve Eleştirel Eğitim
9-Yeni Medya Bileşim teknolojileri ve Eğitim
10-Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları
11-Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal Eğitim

Konu başlıklarına bile bakıldığında, Eğitim Sen’in muhalif bakışı ve varolan eğitim sistemine alternatif arayışında olduğu görülebilir. Bu muhalif bakış açısıyla, 1 yılı aşkın süredir şubelerde tartışılarak, merkez komisyonlar tarafından son şekli verilen raporlar, verilen önergelerle istisnasız bir şekilde değişikliğe uğrayarak, kimi zaman oybirliğiyle, kimi zaman oyçokluğuyla kabul edildi. Kabul edilmeyerek reddedilen ve merkez komisyon tarafından geri çekilen raporlar da oldu. “Eğitim Yönetiminin Demokratikleştirilmesi” konu başlığı tartışmalardan sonra kurultay delegasyonu tarafından, “Neo-liberal kavramlar içeriyor” gerekçesiyle reddedildi. Yine, “Eğitimin Yeniden Yapılandırılması ve Kamusal Eğitim” konu başlığı da yapılan uzun tartışmalardan sonra, merkez komisyon tarafından geri çekildi. Her iki konu başlığı da önümüzdeki günlerde çalıştaylar yapılarak tartışılacak ve bütün örgütün kabul edeceği bir hale getirilecek.

Son yıllarda başörtüsü ve serbest kıyafet tartışmalarıyla gündeme gelen ve üzerinde bir türlü anlaşılamayan “laiklik” kavramı, Kurultay boyunca değişik konu başlıkları görüşülürken, en çok tartışma konusu olan kavramdı. Laiklik kavramıyla bağlantılı olarak “kamusal alan” ve “siyasi sembol” kavramları da tartışma konusu edilen kavramlardandı.

Kurultay sonuç bildirgesi ve son şekli verilen raporlar yayınlandığında, belirlenen politikalar bütün eğitimcilerin ve politika yapıcıların dikkatine sunulacaktır. Bu anlamda 5.Demokratik Eğitim Kurultayını gerçekleştiren Eğitim Sen’i bu çabasından dolayı kutluyoruz.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.