Aday Öğretmenlerin Hazırlık Ödeneği

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılı Şubat ayında ataması yapılan öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şubat ataması aday öğretmenlere hazırlık ödeneği ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğü belirtilen yazıda ödenekle ilgili mevzuat hatırlatılmakta.

İşte o açıklama:

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : 10903426-841.99-E. 6155827 03.06.2016

Konu : Aday öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık ödeneği
İlgi : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 22.02 2016 tarihli ve 2033538 sayılı yazısı

Başkanlığımıza gelen dilekçelerden ve görüş taleplerinden, bir kısım ilimizde önceki yıllardan farklı olarak 2016 yılı Şubat döneminde ataması yapılan aday öğretmenlere, öğretim yılma hazırlık ödeneğinin halen ödenmediği ve ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddine düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardım alan, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğilim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 6682 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) Cetvelinin “IV-Diğer Ödemeler” kısmının 3 üncü maddesinde de; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği: öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” ifadesi yer almaktadır

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim

Veysel ERDEL
Bakan a.
Başkan

aday

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.