ADEY ve RİDEF’e İtiraz

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü‘nce Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) kapsamında doldurulan RİDEF (Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu) için öngörülen süre tamamlandı. Bir çok öğretmen gecesini gündüzüne katarak tüm “boş zamanını” bu formları doldurmak için kullandı.

Çalışılan kuruma göre 4-5 bölümden oluşan form sisteminde, öğretmenlerin bir öğrenci için yaklaşık 100 adet soruyu yanıtlaması istenmekteydi. Sadece öğretmen görüşünün yeterli olmadığı formlarda, aile, çocuk ve akrabalarıyla ilgili bilgiler de yer almaktaydı. 35 öğrencisi olan bir öğretmen yaklaşık 3500 soruyu yanıtlamak zorunda kalıyordu. Öğrenciyle yanıtlanması gereken sorular için bir çok öğretmen ders saatleri dışında da okulda kalıp form dolduruyordu.

Hazırlanışı, soru sayısı ve uygulama şekliyle öğretmenlerin tepkisini toplayan formlar bir çok öğretmen tarafından eksiksiz dolduruldu. Formu doldurmayı reddeden öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer‘e tepkisini  Nasreddin Hoca fıkrasına atıfta bulunarak “ya sen sayı saymayı bilmiyorsun ya da hiç öğretmenlik yapmadın” şeklinde dile getirdi.

İŞİN TEKNİK KOLAYLIĞI

İşin teknik kısmından anlayan bazı kişiler tarafından Fill Auto Form, Roboform gibi uygulamalarla form doldurmayı kolaylaştıran bazı yöntemler açıklansa da bir çok öğretmen çekindiği için ya da yeterli teknik bilgiye sahip olmadığı için formları tek tek doldurdu.

RİDEF uygulamasının her yıl öğretmenlere doldurtulacağı tahmin ediliyor.

Formların teknik zorluğunun yanısıra formlarda sorulan soruların kişisel hayatın gizliliği ilkesine uygun olmadığı da iddia edildi. Sorularda öğrencinin aile yaşamıyla, akrabalarıyla, aile yaşamının ayrıntılarıyla ilgili bilgiler içeren sorular da yer almaktaydı.

Bazı sorular ise, öğrencinin bir rehber öğretmen ya da psikolog gözetiminde yanıtlaması gereken nitelik taşımaktaydı.

ÇÖZÜM ÖĞRETMENLERDEN BEKLENİYOR

Çocuğun çalıştırılması, evinin uzaklığı gibi maddi imkansızlıklardan ortaya çıkan durumların ne şekilde giderileceği belirtilmeyen uygulamada çözüm üretme işi de öğretmene bırakılmakta.

Öğretmenler ise maddi ailenin maddi imkansızlığını, evin uzaklığını, evin oda azlığını, devamsız kardeşin devam sorununu, hanenin kalabalıklığını, hapisteki akrabayı, cinsel istismarı ne şekilde çözümleyeceğini bilmeden formları doldurdu.

Bu ve bunun gibi çeşitli nedenlerden dolayı RİDEF‘i doldurmak istemeyen, RİDEF‘i etik bulayan ve doldurmadığı için sorun yaşayacak öğretmenler için Eğitim Sen şubeleri öğretmenlerin kullanmaları amacıyla bir dilekçe hazırladı. Bu dilekçe ile öğretmenleri bu uygulamaya karşı durmaya çağıran şubeler, dilekçe ile öğretmenin form doldurma yükümlülüğü olmayacağını belirterek dilekçe örneklerini öğretmenlerle paylaştı.

Önümüzdeki günlerde formların doldurulmamasıyla ilgili olarak hakkında yaptırım uygulanmaya çalışacak öğretmenlerin girişimlerinin sonuçları da ortaya çıkacaktır.

Konuyla ilgili yayımlanan dilekçe aşağıdadır, tıklayınız.

…………………… ……İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…./…/….…

Müdürlüğünüzde …………..….öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünce Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) konusunda 2011/47 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu kılavuzun uygulama aşamalarındaki RİDEF(Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu) içerisinde çocuğun ailesinin özel yaşamına ve aile bireylerinin kişisel değerlerine ilişkin sorularda yer almaktadır. Bu sorular Anayasa’nın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20.maddesine, iç hukuk hükmündeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel yaşamın ve aile yaşamın korunmasını düzenleyen 8.maddesine açıkça aykırıdır. Bu nedenle söz konusu soruların doldurulmasını istemek, bu anketleri okul müdürlüğüne vermek 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın Dokuzuncu Bölümünde yer alan “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”ı düzenleyen 134., 135. Ve 136.maddelerini ihlal edecek nitelikte olduğundan konusu suç olan emir niteliğindedir. Anayasa’nın “Kanunsuz emir” başlıklı 137.maddesinin 2.fıkrası uyarınca konusu suç olan emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceği kurala bağlandığından bu soruları cevaplamadan söz konusu formu doldurmak istediğimde ise sistem onay vermemektedir. Bu nedenle söz konusu formları zamanında teslim etmememden kaynaklı sorumluluk bana ait değildir.

Ayrıca bu sorular arasında çocuğun devamsızlığıyla ilgili kimi soruların ise çocuğun güven duyabileceği bir ortamda bir psikolog ya da en azından rehber öğretmenle görüşmesi sağlanmadan cevaplanmasının mümkün olmadığı kanısındayım.

Arz ederim.
Ad-Soyad

Adres:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.