AKP’nin Özel Okul Aşkı!

Sultan ÖZER

İlk ve ortaöğretimde milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacaklar. Öğrencilerin de, öğretmenlerin de yığınla sorunu varken, AKP hükümetinin hedefinde ise özel okullaşmayı artırmak var.

AKP’nin amacını ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, “2011 Mali Yılı Performans Programı” açıkça ortaya koyuyor. Program, AKP’nin eğitimdeki hedeflerinin, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de piyasacı ve ticarileştirmeye dayalı olduğunu gözler önüne seriyor.

8 yıllık AKP Hükümeti döneminde 16. ve 17. Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlar ve bu süre içinde hazırlanan raporlarda yer alan hedefler gibi, “2011 Mali Yılı Performans Programı” içinde yer alan hedefler de AKP’nin piyasacı yüzünü açıkça teşhir ediyor.

Performans programda, kamunun eğitimdeki rolünü sınırlayıcı, özel öğretimi destekleyici hükümler dikkat çekiyor. Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin anlaşıldığı Performans Programı’da, eğitimde özelin payının arttırılmasını içeren düzenlemeler oldukça dikkat çekiyor.

DERSHANELER ÖZEL OKUL OLACAK
Programda, “Devletin düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolüyle çağın bütün teknolojik ve fiziksel ortamlarını oluşturma esnekliğine sahip özel öğretim kurumlarında; toplumun değişen ve çeşitlenen eğitim taleplerinin karşılanması, eğitim sistemimizin daha da gelişmesi ve özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının arttırılması için özel sektörün finansal gücünü eğitim yatırımlarına dönüştürmek” ifadesi AKP’nin niyetini açıkça gösteriyor.

Programda yer alan başka bir ifade ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün özel öğretim kurum oranını yüzde 5.21’den yüzde 9’a çıkarmak olarak gözleniyor. Buna gerekçe olarak da “Özel sektörün finansal gücünden faydalanmak” ifadesine yer veriliyor.

Örgün eğitimdeki öğrenci sayısına göre özel öğretimin genel eğitim içindeki payının 2014 yılı sonuna kadar yüzde 2.76’dan yüzde 5’e çıkarmanın da amaçlandığı programdada, AKP Hükümeti’nin piyasacı yaklaşımı şu ifade ile daha net anlaşılıyor: “Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek, 2014 yılı sonuna kadar yüzde 70’inin özel okula dönüştürülmesinin teşvikini sağlamak.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.