AKP İktidarı Memur-Sen’e Yaramış

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine dayanarak hazırladığı çalışmada, 2002-2011 dönemine ilişkin sendikalaşma oranları verildi.

Yapılan çalışmaya göre Kamuda toplu görüşmelerin başladığı 2002’den bu yana 10 yıllık dönemde sendikalı memur sayısı, 650 bin 770 kişiden 1 milyon 195 bin 102’ye yükseldi. Sendikalaşma oranı da yüzde 47,9’dan yüzde 63,7’ye çıktı.

İstatistikte en göze çarpan veri ise Memur-Sen’in yükselişi ile ilgili bilgiler. İstatistiklerde AKP çizgisine yakın olduğu bilinen Memur- Sen’in AKP iktidarı ile birlikte yükselişe geçtiği görünüyor. Konfederasyonun 2002 yılında 41 bin 871 olan üye sayısı, 2011’de 515 bin 378’i bulmuş. Diğer sendikaların iktidarın bütün olanaklarını kullandığı yönünde eleştirdiği Memur-Sen’in üye sayısı oranı yüzde üçten yüzde 27’ye yükselirken Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı 394 bin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) üye sayısı ise 232 bin olarak belirlendi.

2004-2011 döneminde, sağlık ve sosyal hizmet kolunda 320,1 bin olan kamu görevlisi sayısı 381,4 bin’e, sendika üyesi sayısı da 135 bin’den 274 bin’e yükseldi. Sendikalaşma oranı yaklaşık 30 puan artışla yüzde 71,9’a ulaştı.

Sendikalaşma oranı en düşük hizmet kolu yüzde 52,4 ile ‘’kültür ve sanat’’ oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.