AKP’nin Fizik, Kimya, Biyoloji Korkusu ve Düşmanlığı

Numan GÜMÜŞ (Emekli Fen Bilgisi Öğretmeni)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından başlayarak uygulanması öngörülen lise kademesinde 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflarda 2015-2016 eğitim öğretim yılında okutulan 110 kitabın incelenmesi ve güncellenmesinde esas alınan ölçütler; Anayasa ile yasalara uygunluk, içeriğinin bilimsel ve dil yeterliliği, görsel-tasarım açısından yeterlilik, tarihsel, kültürel, dini ve milli hassasiyetler olarak sayılıyor ki, buradaki art niyet “dini uygunluk” oluyor.
Ders kitaplarında örneğin “evren” konusunda veya “canlılar” konusunda dini açıklama ile bir çelişki bulunursa din değil ders kitabı gözden geçirilecek, değiştirilecek, dine uygun hale getirilecek veya tümden görmezden gelinecektir. Bu yapılırken de dincilik-mezhepçilik yapılacaktır çünkü sadece Sami dinlerinin, hatta sadece Sünniliğin kabulleri esas alınmaktadır.
Gerek fen gerek sosyal bilimlerde dini bir ölçüt yoktur, bu ancak teokratik dinci rejimlerde olur. Kültür derslerini bilmem ama bilim için kültürel ve dini belirlenim ve normlar ölçü oluşturmamaktadır.
Dolayısıyla hükümetin, Milli Eğitimin daha baştan zihinsel bir problemi ve yansısı görülmektedir ki, zaten çalışmanın geriye kalan kısmını sakatlamaktadır.

FİZİK DERSİNDE KALDIRILAN KONULAR:
Madde ve özellikleri konusunda fiziksel ve kimyasal değişimler, genleşme formülleri: Basit tek bir örnek verirsek, suyun genleşmesini, suyun basıncını öğrenmezse su borusunun patlamasını veya evindeki tüpün patlamasını anlamamış olacak. Bugün su basıncıyla çelik kesiliyor. Maddenin genleşmesini eksik öğrenirse iyi bir inşaat mühendisi nasıl olacak, bir basit baraka yaparken bile malzemeyi nasıl kullanabileceğini nasıl bilecek? En basitinden suyun fiziksel ve kimyasal değişimlerdeki etkilerini öğrenmeden hem hayatı hem de ileri bilimleri kavrama şansı ortadan kalkacaktır. Bu konu mühendislik ve teknolojinin temel konularının alt bilgilerini oluşturuyor. Bu bilgileri almayan öğrenciler devamında doğa bilimleri ve mühendisliklerde nasıl okuyup kendilerini geliştirebilecekler, büyük bir eksiklik oluşturacaktır.

Fiziğin doğası konusundaki hipotez, teori, yasa kavramları: Bu konuların kaldırılması bilimsel düşünme şansı, bilimsel sorma ve yaşananları bir probleme dönüştürüp çözüm yolları arama, sebep-sonuç ilişkileri konusunda eksik lik yaratacaktır. Örneğin niye sel oluyor, erozyon niye oluyor? Dünya nasıl dönüşüyor? Enerji nedir? Tüm bunlar günlük hayatımızı nasıl etkiliyor?Örneğin fotosentez teorilerini vermezsek besin zinciri döngüsünü, canlı hayatı kavramada güçlükler yaşanacak. Kozmik teorileri vermezsek öğrencilerin en basit mevsimsel döngüleri bile anlaması zorlaşacaktır.

Kararlı dalgalar, deprem dalgaları: Kararlı dalgalar, dalga kaynağı sürekli ise oluşur. Suya atılan taşın dalgası süreksizdir. Kararlı dalgalar konusunun ortaöğretim düzeyinde müfredatta yer verilmemesi tartışılabilir.
Ancak depremsellik Türkiye’de çok yüksek. Liselerde verilmesi, depremlerin anlaşılması ve alınacak çözüm yolları açısından temel bir bilgi ve bilinç sağlayacaktır. Adapazarı depreminde bina yıkılmadan yan yattı, bunların anlaşılması için deprem dalgaları bilgisi önemli. Yerkabuğunun durumuna göre bir yerde deprem çok zarar verirken bir diğer zeminde zararı görece az olabiliyor.

Genel çekim, enerji formülleri: Genel çekim bilgisi, yeryüzü için konuşursak ağırlık ve kütleler arası ilişki konusunda temel bilgi sağlar. Güneş sistemindeki gezegenlerin, uydularının döngü ve dengesini sağlayan çekim kurallarıdır. Tümden çıkarılması hatalı olur, ancak evreni ve dünyamızı anlamamız için temel bilgiler niteliğine olup asgari düzeyde programda yer alması uygundur. Alçak yörüngedeki uydular, örneğin vericiler bu sistemle çalışıyor, ona göre hız vermek gerekiyor. Hepimiz navigasyon kullanıyoruz, televizyon yayınlarını uydulardan alıyoruz. Örneğin dünya daha yavaş dönerse zamanla güneşe doğru düşeriz.

Küresel aynalar ve merceklerdeki formüller: Bu konu daha çok görüntü, gözlük, teleskop ve dürbünleri ilgilendiren konular. Optik konuları, prizmalar, ayna odak ve görüntü hesaplarının tek tek ayrıntısına girilmeyebilir, ama konunun ne olduğunun bilinmesi önemlidir.

Işıktaki girişimler ve kırınım formülleri, çözme gücü, doopler formülleri: Girişim ve kırınımın formülleri verilmeyebilir ancak günlük doğadaki anlam ve ilişkileri önemli bulunuyor. Artık ışığın durdurulması, depolanması üzerine çalışılıyor, bu başarılırsa çok kritik bir teknolojik devrim olacaktır. Güneş ışıklarından gece de daha güçlü olarak yararlanabileceğiz.

Elektron kabukları, radyoaktivite formülleri: Nükleer enerji önemli bir konu. Elektron kabukları ve radyoaktivite anlaşılmazsa ne nükleer enerjiyi ne de tıpta kullanılan kanser taraması, emar vb. anlaşılması zor olur. Örneğin emarda kuvvetli mıknatıslama yaratılarak görüntü alınıyor. Bunu bir lise mezunu bilmelidir.

Yıldızlardan yıldızsızlara: Lise seviyesine göre böyle bir astrofizik konusu ağır sayılabilir.

Özel görelilik, göreli enerji: Göreli enerji mevcut maddelerin potansiyel enerji konularını içeriyor. Müfredatta enerji başlığında genel olarak aktarılabilir. Çok ayrıntısına yer verilmeyebilir. Ancak kuantum teorileri aktarılmalıdır ki bunlar modern fiziğin konularını oluşturmaktadır.

EKLENEN KONULAR:
Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları: Fizik biliminin, modern fiziğin günlük sorunlara uygulanması, teknolojiye dönüştürülmesi önemli olup müfredata eklenmesi uygundur. Artık nanoteknoloji çağına girmiş bulunuyoruz. Sağlık alanında da, otomotivde de, iletişimde de, günlük yaşamın her alanı bu bilimsel yeniliklerle gelişiyor.

BİYOLOJİ DERSİNDE KALDIRILAN KONULAR:
Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon, C3 C4 Cam Bitkileri, CalvinDöng. Ara Basamaklar, Fotosentezdeki Matematiksel Hesaplamalar, Glikoliz Evresinden Pirüvata Kadar Olan Basamak İsimleri, Kreps Çemberi ve ETS Elamanlarının İsimleri, Solunum ile İlgili Matematiksel İşlemler, Nükleik Asitler Konulu Problemler, Arke Bakteri ProtistaAlemlerindeki Sınıflandırma, Bölünme G1 S G2 Evreleri, Embriyonik Tabakalar ve Bunlardan Meydana Gelen Organlar ile Embriyonik İndüksiyon, Dolaşımda İmmunoglobilinler.
Bu konuların bir kısmı gerçekten çok ayrıntı oluşturmakla birlikte biyolojinin ana unsurları arasındadır. İnsanlardaki, memelilerdeki üreme, genetik üreme, sporlu üreme, bölünerek üreme konuları müfredatta kesinlikle tutulmalıdır ancak çok ayrıntı ve formüllerine girmeden temel bilgiler halinde aktarılabilir.
İnsanlardaki sistemler, hariçteki diğer sistemler: Bunların bir kısmında aşırılık var. Örneğin kurbağanın kalp yapısını çizmek aşırı sayılabilir. Ancak hepsi temel bilgi sayılır. Öğrencilerin sevilerine uygun şekilde aktarılmalıdır. Örneğin insanın çoğalması, bakteri, virüs, tozlaşma olaylarını bilmesi gereklidir. Örneğin mutfakta hamuru mayalanmaya bırakıyoruz. Bunun kimyasal ve biyolojik karşılığını bir lise mezununun anlaması gerekir.

EKLENEN KONULAR:
İnsanlardaki Hastalıklar, Bilimsel Bilgilerin Doğası, HardyWeinberg Kuralında Populasyon Genetiği, Güncel Yaşam ve Hastalıklar.
Biyoloji ile yaşam arasındaki ilişkilerin daha güçlü olarak gösterilmesi; hastalıklar, popülasyon ve bilimsel bilgi-araştırma ilkelerinin müfredata uygun şekilde eklenmesi uygun olacaktır.

ÖĞRENCİ SEVİYESİNE UYGUN BİLİMSEL GELİŞMELERİ DAHA İYİ YANSITACAK DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR
KİMYA DERSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN KONULAR
Kimya Bilimi, Maddelerin Ayrışması, Atom ve Yapısı, Periyodik Sistem, Bileşikler ve Çözeltiler, Organik Kimya.
Bu konuların kaldırılması kimyayı yok saymak olur ki, anlaşıldığı kadar değişiklikler yapılması öngörülüyor. Öğrenci seviyesine uygun hale getirecek şekilde bazı değişiklikler yapılması tartışılabilir. Örneğin asit veya bazlaşma daha basit olarak aktarılabilir.

KİMYA DERSİNDE EKLENEN KONULAR
Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde, Hayatımızda Kimya
Bu konuların aktarılması yerinde olacaktır. Enerji konusu önemli. Fen bilimlerinin sadece teoride değil günlük yaşama uyarlanması, evde, bahçede, havada, sudaki döngülerin öğrenilmesinde fayda bulunuyor.

LİSE TÜRLERİ ÖNEMLİ
Lise türlerine göre bir miktar müfredat farklılığı anlamlı şekilde oluşturulabilir. Biyoloji konuları Sağlık ve Tarım Meslek Liselerinde biraz daha ayrıntılı aktarılabilir. Endüstri Meslek Liselerinde kimya fizik konuları biyolojiye göre daha ağırlıklı olabilir. Sanat Liselerindeki müzik bölümündeki çocuklar çalgı malzemeleri, onların genlikleri, titreşimleri, telleri, sesleri daha iyi tanımalıdır. Resim bölümlerinde yağlar, hangi tüy ve kıllar, boyalar, boya girişimleri, ışık dalga boyları daha iyi aktarılabilir.

NİYET ÖNEMLİ: FEN BİLİMLERİ DÜŞMANLIĞI YENİ DEĞİL
Bu program değişikliklerden nihai hedefi; bilim ve fenni esas alma, bilimsel buluşları teknolojiye dönüştürme, öğrencilerin kendisini, çevresini, doğayı ve toplumu daha iyi anlayabilecekleri temel bilgiler kazandırma yerine ümmetci bir toplum oluşturmanın eğitim ayağını tamamlamak ise, nihayetinde rejimi İslami cumhuriyetine taşıma peşindeler ise zaten baştan sorunlu bulunmaktadır.
Geçmişimize kısa bir bakış atarsak yeni bir durum da değil bu, uzun süreden beri yol alıyorlar. Yetmişli yıllarda okullardaki Fen Bilimleri ders saatlerini 7’den 4’e indirdiler. Daha sonra 3 saat oldu. Temel bilim kanunlarından MADDENİN sakımı (madde yok olmaz, yoktan var olmaz, enerji ile dönüşür) kanununu müfredattan çıkardılar. Seksen darbesi bir fırsat daha sundu bu yozluğa, biyoloji derslerinin içeriği zayıflatıldı. Fen bölümlerinden mantık ve felsefe çıkarıldı. Öğretmen atamaları durdu. Okul müdürleri de mevcut dersleri bile hocası yok diye göz ardı etti.
Sonuç ne oldu; bilimsel düşünemeyen, mantığı kapanmış, sormayan, sorgulamayan bir nesil büyüdü. Asker, polis, öğretmen, hâkim, savcı, kaymakam, vali oldu insanlar. Ve siyasi kadrolar bu zihniyet üzerine kuruldu, teşkilatlandı.
Liselerde fizik, kimya, biyoloji ders programlarını bazı ünitelerinin boşaltılmasının asıl hedefi belli. Aklını kullanamayan gelecek nesilleri oluşturmak ve teokratik devlet düzeninin alt yapısını kurmak.
Birçok dünya ülkesi uzayda, tıpta, teknolojide, elektronikte, nanoteknolojide işbirliği yaparken bizim eğitim şuralarının aklı kaldı dinde, duada. Uzaya optik teleskop, X ışınımı teleskoplar, kızıl ötesi teleskoplar yerleştiriyor bilime kafa yoran insanlar. Bizdeki akıllar kaldı yaratanda. Yarattı da sebep sonuç ilişkisi nedir? Akıl sormaz mı? Sormak günah mı ki?
Doğal olayların temel nedenlerini irdeleme, tartışma, dahası suçu da Allah’a yükle (“öyle istedi, takdir etti, hikmetinden sual olunmaz, dinden çıkanlara bela verdi” gibi…)
Aklını bilimi kullananlar derin uzayda yeni güneş sistemlerindeki yenidünyaları tespit ediyorken (300’ü geçti), yaşama koşulları olan var mı diye araştırırken biz bilimin temel konularını kaldırıyoruz okullarımızdan.

NUMAN GÜMÜŞ KİMDİR?
Numan Gümüş; Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü FKB Alanı 1968 Mezunu olup Kırklareli Milli Eğitim Müdür Muavinliği (1978-1981) ve Kırklareli TÖBDER Başkanlığı (1976-1977) yaptı. 12 Eylül sonrası 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası ile görevden alındı. 1987’de göreve geri döndü ve 1994’te emekli oldu. Amatör astronom olup konusunda güncel gelişmeleri takip ediyor. Ayrıca etnoğrafik nitelikte kitapları bulunuyor.

KAYNAK: EVRENSEL ( http://evrensel.net/haber/290443/akpnin-fizik-kimya-biyoloji-korkusu-ve-dusmanligi )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.