» Kût’ül-Amâre Kutlamalarını Kim Kaldırdı?  » Asker Üniformalı Gösteriye İnceleme  » Danıştay: İş Bırakma Sendikal Faaliyettir  » Ortaylı: “Müfredatı Hazırlayanlar Düşük”  » Kutlu Doğum Haftası Kaldırıldı mı?  » Kursiyerlere Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?  » MEB: “Saatle İlgili Çalışmamız Yok”  » Eğitim Sen’den Pisa 2015 Raporu  » 2017 Nöbet Görevi Ücreti Artıyor  » Eğitim Sen: Diyarbakır’da Tüm Üyelerimiz Göreve Döndü  » Dersler Daha Geç Başlayacak  » 8 Kentte Kar tatili  » TBMM Genel Kurulunda Terör Kınandı  » Artvin’de ve Giresun’da Okullar Tatil  » O İlde Okullar Bir Gün Tatil Edildi  » Türkiye Okuduğunu Anlamıyor!  » 934 Öğretmen Daha Göreve İade Edilecek  » Türkiye PISA 2015’te Sınıfta Kaldı  » Eğitim İş MYK’dan Eğitim Sen’e…  » 2017’de Hangi Günler Tatil?  » MEB: Hababam Sınıfını İzleyin  » Ekmek ve Kirada Alım Gücü Geriledi  » 1500 Engelli Öğretmen Atanacak  » Eğitim İş: “Başkanlık Sistemine Hayır”  » Greve Ceza AİHM’den Döndü  » Üç Yeni Sınav Görevi  » “Tazminatlar Dayanışmaya Aktarılacak”  » Yeni EBA Yayında  » Türk Eğitim Sen: “Başkandan Memur-Sen’e Ayar”  » İlk ve Orta Dereceli Okullar Tatil Edildi 
Eğitim Haberleri

Alan Değişikliğinde Tartışılacak Zamanlama

A+  A- Alan Değişikliğinde Tartışılacak Zamanlama

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim yılının başlangıcının üzerinden daha üç ay geçmişken tartışmalı bir karar alarak öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanıdı.

MEB, 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında norm fazlası haline gelen öğretmenler için uyguladığı ancak yeni bir karmaşaya yol açan alan değişikliğini hatalı bir zamanlamayla düzeltmeye çalışıyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde öğretmenlere bu ay içinde yeniden alan değişikliği hakkı verileceği bildirildi.

16-20 Aralık tarihlerinde başvuruların alınacağı, atamaların da 24-25 Aralık’ta yapılacağı kaydedildi.

Kimler başvurabilecek?

Alan değişikliğine, öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararına göre; mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden, görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenimini tamamlayanlar, 2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilenlerden daha önceki alanlarına geçmek isteyenler başvurabilecek. Sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayken, Zihin Engelliler Sınıfı öğretmenliğine ve herhangi bir alanda görev yapmaktayken Teknoloji ve Tasarım alanına geçenlerden, düzenlenen hizmet içi eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlar da alan değişikliği başvurusu yapabilecek.

Hatadan geri dönülüyor ama zamanı mı?

Bakanlığın aldığı karar ‘geri adım’ anlamı taşıyor. Çünkü, geçen yıl uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle on binlerce sınıf öğretmeni ile çok sayıda branş öğretmeni norm fazlası konumu düşmüş ve görev yerlerini değiştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine Bakanlık, norm fazlası öğretmenlere Zihin Engelliler Sınıfı öğretmenliği ile Teknoloji ve Tasarım alanına geçme hakkı vermişti. Bu hakkı kullanan yine binlerce öğretmen, aldıkları karardan kısa bir süre sonra pişman olmuş ve Bakanlığı tekrar eski alanlarına geçmek istedikleri yönünde dilekçeler vermişti. Bakanlık da oluşturduğu kaosu çözmek için geri dönüşlere imkan verme kararı alırken, bunu, eğitim dönemi başlayıp üzerinden 3 ayı geçtikten sonra yapması yeni bir karmaşayı doğuracak. -radikal

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği duyurusu;

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903/3769756 – 10/12/2013
Konu: Alan değişikliği
……………….. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2013 yılı alan değişikliği işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;
-Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,
-Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,
-Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren,
-2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilen daha önceki alanlara geçmek isteyen,
-Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni olarak alan değişikliği yapılan ancak Danıştay İkinci Dairesinin kararına bağlı olarak sınıf öğretmenliğine döndürülenlerden 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına,
-Herhangi bir alan öğretmen olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği yapılan ancak Danıştay İkinci Dairesinin kararına bağlı olarak önceki alanına döndürülenlerden 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların ise Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
Öğretmenlerin diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutacakları derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yapılmayacaktır.

Eğitim kurumu yöneticileri de görevli oldukları kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması halinde eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.
Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, alanları değiştirilerek başka kurumlara atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona erecektir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 17 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler , diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda alan değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.
Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.

Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1 lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

İl milli eğitim müdürlükleri, illerinde alanlar itibarıyla açık norm kadro bulunan eğitim kurumlarının tamamını sisteme yansıtacaklardır. Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

Başvurular, 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Atamalar ise 24-25 Aralık 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

Başvuruda bulunan öğretmenlerden;

-Mezuniyetine uygun olmayan alana,
-Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet puanı farklı olarak,
-Gerekli şartları taşımadan,
-Başvuru Formu dışında bir belgeyle,
-Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,
– Posta yoluyla,
– İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
– Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.

Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bilim ve sanat merkezleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir.
Alan değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Sonuçlar http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBİS Atama Modülü üzerinden yarı yıl tatilinde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nabi AVCI
Bakan

Bu haber GÜNCEL, ÖZEL HABER kategorisi altında 11 Aralık 2013 tarihinde eklenmiştir. "Alan Değişikliğinde Tartışılacak Zamanlama" başlıklı haberimize yapılan yorumları RSS bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

 1. trt2tv

  Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü alan ve iklim değişikliği ile birlikte işlediği ölüm temasıyla d… https://t.co/b8z7CbMM7p

 1. MLestardas

  RT @RCALISKAN78: @elonue Konu özetle, basit olarak, Talimatla yalanı saman olarak alan ve necaset olarak saçan, ↪ Sindirim Sist…

 1. RCALISKAN78

  RT @RCALISKAN78: @elonue Konu özetle, basit olarak, Talimatla yalanı saman olarak alan ve necaset olarak saçan, ↪ Sindirim Sist…

 1. RCALISKAN78

  @elonue Konu özetle, basit olarak, Talimatla yalanı saman olarak alan ve necaset olarak saçan, ↪ Sindir… https://t.co/DlxlJTHGDN

 1. ayhan_kugu

  RT @mehmettopak35: #UzmJandarmaSTATÜTalepEdiyor Astsubay ile aynı eğitimi alan ama özlük haklarında uçurum olan Uzman Jandarma Statü değişi…

Yorum yaz


Site içeriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Haberlere yapılan yorumlar yorum sahiplerinin sorumluluğundadır, egitimciyiz.com sorumlu tutulamaz.
Bilgi
6