Ara Karneler Ne Zaman Verilecek?

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara ara karneleri (gelişim raporu) ne zaman verilecek?

İlkokul öğrencilerinin gelişim raporları ne zaman doldurulacak?

Detaylar haberimizde…

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine verilecek ara karnelerin (gelişim raporları) doldurulma zamanı geldi.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 45. maddesine göre :

Öğrenci Karnesi

Madde 45 – (Değişik:RG-20/08/2007-26619) (Değişik birinci cümle:RG-24/12/2008-27090) Öğrencilere, e-okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile (Değişik ibare:R.G.:26/12/2007-26738) davranışlarına ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir.

(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15).

e-Okul Sisteminden Doldurulacak

1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden kurum işlemleri bölümünün altında not işlemleri, Gelişim Raporlarını her öğrenci için tek tek doldurup kaydetmeleri gerekmektedir.

ÖĞRENCİ GELİŞİM RAPORU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Velilerin dikkat edeceği hususlar;

*Öğrenci Gelişim Raporu, çocuğunuzun dönem içerisindeki gelişimini sizlere bildirmek için hazırlanmıştır.

*Öğrenci Gelişim Raporunda çocuğunuzun derslerine ilişkin olarak belirlenmiş becerileri edinme durumları “Çok İyi”, “İyi” ve “Geliştirilmeli” sütunlarına çarpı işareti (X) konarak belirtilmiştir.

*Öğrenci Gelişim Raporunu dikkatlice inceleyerek çocuğunuzun gelişimi konusunda bilgi sahibi olduktan sonra imzalayınız. İmzaladığınız belgeyi çocuğunuza vererek okula götürmesini sağlayınız.

*Öğrenci Gelişim Raporu kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş günü düzenlenerek velilere gönderilir.

1, 2 ve 3. sınıfların ara karneleri (gelişim raporları) Kasım ayının 2. haftasının son iş günü, yani 15 Kasım 2013, cuma günü verilecektir.

Öğretmenlerimizin takvimi dikkate alarak iş ve işlemleri yürütmesi yararlı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.