Artık Parası Olan Dava Açabilecek

Artık sadece parası olan mahkemelerde hakkını arayabilecek. MEB’e karşı kaybedilen davalarda artık Bakanlığa vekalet (avukatlık) ücreti ödenecek. Düzenlemeden önce haksızlığa uğrayan çalışan davayı kaybetse bile sadece dava giderlerini ödüyordu. Çalışanlar dava açmadan önce davayı kaybetme ihtimaline karşı en az 1500 TL, en çok 5000 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Konuyla ilgili olarak Müfettişler Derneği‘nin basın açıklaması haberimizn devamında verilmiştir.

Artık sadece parası olan mahkemelerde hakkını arayabilecek. Çünkü 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında HKH ’nın 19. Maddesiyle Bakanlığa karşı açılan davalarda, karşı taraftan vekâlet ücreti alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Daha önceki 3797 sayılı Kanunda böyle bir düzenleme yer almıyordu. Milli Eğitim Bakanlığının, hukuksuz iş ve işlemlerine maruz kalan personel rahatlıkla dava açarak hakkını arayabiliyordu. Davayı kaybetmesi halinde sadece dava giderlerini ödüyor ayrıca Bakanlığa vekâlet ücreti ödemiyordu.

Artık Bakanlığa karşı açılan davalardan bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle karşı taraftan vekâlet ücreti tahsil edilecek.

Eğitim Çalışanları başta olmak üzere birçok kişi idarenin kendilerine yönelik iş ve eylemlerine karşı davalar açabilmekteydi. İdari işlemlerin yargı denetiminde olması, Devlet tarafından haksızlığa uğrayan kimseler için bir kurtuluş, mahkemeler ise bir sığınma kapısıydı.

Özellikle son yıllarda çıkan birçok hukuksuz durum ve “biz yaptık oldu, gidin hakkınızı mahkemede arayın” anlayışı karşısında sendikaların yanı sıra binlerce memur tarafından bireysel davalar açılmaktaydı. Memurların çoğu avukat tutmaksızın  kendileri dava açıyor, davayı kaybetmesi  halinde sadece dava masraflarını karşılıyor, ayrıca devlete avukaTLık ücreti vermediği için bir dava memura 200-300 TL ye mal oluyordu. Ekonomik durumu iyi olmayan memur, bu rakamı göze alabiliyor ve hakkını arayabiliyordu.

Artık kolay kolay kimse dava açamayacak.  Çünkü, davayı kaybetmeniz halinde devlete ödeyeceğiniz avukatlık ücretinin yanı sıra, davayı kazanma ihtimalinizi yükseltmek için bir de kendinize avukat tutarsanız birkaç maaşınızı vermeniz gerekecek.

Hukuksuz bir düzenlemeye maruz kaldınız ve Danıştayda duruşmalı dava açtınız ve sonunda kaybettiniz, Bu durumda hakkınızı aramanın size maliyeti 2012 yılı avukaTLık ücreTLerine göre şu şekilde:

Kendi avukatınız için 2.400 TL, Devletin avukatlık ücreti 2400 TL, Dava masrafı 200 TL Toplam 5.000 TL.

Aynı davayı duruşmasız açtıysanız ve kaybettiyseniz.  1200+1200+200=2600 TL size maliyeti olacak.

Yerel mahkemelerde dava açtığınızda duruşmalı ise 2600, duruşmasız ise 1400 TL yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Allah aşkına bu nasıl bir anlayıştır!  HUKUK DEVLETİ olmak bu mudur?

Bu düzenleme, idare olarak her türlü haksızlığı yapmak için yargı yolunun tıkanmasından başka bir şey değildir. Memurun ve vatandaşın adalet arama hakkı nasıl  elinden alınabilir? ADALET NASIL SADECE PARASI OLANIN ALACAĞI BİR HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

Yönetim he türlü haksızlığı yapsın. Vatandaş parası olmadığı için mahkemeye bile gidemesin. Bu mudur çağdaş Türkiye manzarası…

Biz aciz kullar olarak devletlu büyüklerimizden  hesap soramayız ama Allah, “ADALET” vaat edip te adalet yolunu tıkayanlardan bunun hesabını soracaktır elbet.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.