Atamalar MEB’in Elinde Patlar mı?

Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından ortaya çıkan hukuka ve hakkaniyete aykırı maddeler nedeniyle sendikalar tarafından yargı yoluna başvurulmuştur.

Olası yürütmeyi durdurma kararları neticesinde MEB’de çok büyük bir kaos ortaya çıkacaktır. Kaosun yanı sıra devleti zarara uğratmakla da karşı karşıya kalınacaktır.

Tehlikeli durumlar nelerdir?

1- Zorunlu hizmet affı getirilmesine rağmen özellikle zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta olan öğretmenlere yer değiştirme için 3 yıl şartı getirilmesi.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bakanlıkça 2009 da zorunlu hizmete gönderilen öğretmen yerinde kalırken bakanlıkça zorunlu hizmeti 1 yıl ertelenen öğretmen yerinde kalmıştır.

Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır.

2- Toplam 141 bin kadro yer değiştirmeye açılmışken iller arası yer değiştirme 45 bin ile sınırlandırılmıştır. Bu durum aynı okulu tercih ettiği halde il kontenjanına takıldığı için il dışından yüksek puanlı olana atanamayacak daha düşük puanlı olan İl içinden bir müracaat sahibi atanacaktır. Bu yönetmeliğin İl içi il dışı beraber yapılacak mantığına da, atamalarda hizmet puanının esas alınmasına da aykırıdır.

3- Bakanlık 141 bin kadroyu açtığı halde açık ilan edilmeyen bir çok kadronun bulunması da yanlış olmuştur.

4- Asker öğretmenlikte geçen süre yer değiştirmek için gerekli süre hesabında kılavuzda yer alırken daha sonra değiştirilmiştir.

Bu durumlardan en azından bir kaçı yargıdan dönebilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak kaosun sorumlusu kim olacaktır?

Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇIN NTV’deki programda duruma göre değişiklik yapabiliriz mesajı vermiştir. Bu konular ve diğer hususlarda yapılacak düzenleme bu hafta içerisinde gerçekleştirilmediği taktirde anlamsız kalacaktır.

MEB’de kaos daha büyük sorunları beraberinde getirir. Özür grubunu da, ilk atamaları da aksatır her şeyden önemlisi öğretmenlerin tatillerini de zehir eder. Bu nedenle MEB sendikaların dava dilekçelerini de, itiraz ettikleri hususları da göz önüne alarak ivedi bir şekilde düzenleme yapmalıdır.

Öğretmenleri mağdur etme konusunda bir numara olan eski bakan Sayın Hüseyin ÇELİK’ten sonra Sayın ÇUBUKÇU’da bu konudaki yerini alacaktır.

İller arası yer değiştirmeye başvurduğu halde ataması yapılmayan öğretmenlerimiz olduğu taktirde yani İl kontenjanına takıldıkları taktirde bireysel davalar açmaları da yerinde olabilir. Böyle bir davada kaybetmelerine pek ihtimal vermiyorum. Çünkü kendi puanları daha yüksek olduğu halde il kontenjanına takıldıklarından tercih ettikleri okullar boş kalabilecek ya da il içinden daha düşük puanlı öğretmenler atanabilecektir.

MEB’in konuya hukuka ve hakkaniyete uygun bir yaklaşım sergilemesi dileğiyle…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.