Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

Görevi sonlandırılan müdürlerle ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı da Afyonkarahisar‘dan geldi. Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Ek-1 değerlendirme formuyla değerlendirilen ve düşük puan verilen müdürün açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Eğitim Sen Afyonkarahisar Şubesi‘nden yapılan açıklamaya göre, devam eden davalarda da aynı yönde karar verilmesi bekleniyor.

Yürütmeyi durdurma kararında “Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır” denmekte.

Açıklama şöyle:

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, müdürlük görevi sonlandırılan üyemizle ilgili olarak yapılan değerlendirmenin subjektif olduğu, kamu yararı ve hizmet gereklerine riayet edilmediği ve hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle iptal istemiyle açtığımız davada yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Değerlendirme kriterlerine olumsuz puan verilmesine rağmen dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu mahkeme tarafından da tescillenmiş oldu.

Kararda “Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır” denilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Diğer üyelerimize karar henüz tebliğ edilmediyse de sonucun bu yönde olacağını düşünüyoruz.

Eğitim Sen olarak adaletsiz uygulamalarla mağdur edilen üyelerimizin hakkını savunacağımızı ve devam eden davaları sonuna kadar takip edeceğimizi belirtiriz.

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı

 

Kaynak: http://www.afyonegitimsen.org/haberler/mahkeme-mudurlukte-yurutmeyi-durdurdu.html

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.