CHP Katsayının İptali İçin Danıştaya Gitti

 YÖK‘ün katsayı kararına CHP‘li milletvekilleri tarafından iptal davası açıldı.

CHP İstanbul milletvekili Fatma Nur Serter ve CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagündüz Yılmaz, katsayı kararının iptali için Danıştay‘a başvurdu.

YÖK’ün üniversiteye girişte meslek liselerine uygulanan farklı katsayıyı kaldıran kararının iptali için Danıştay’a dava açıldı.

Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı

Kaldırılan katsayı kararının “anayasanın eşitlik ilkesine aykırı” olduğunu belirten CHP milletvekilleri Fatma Nur Serter ve Dilek Akagündüz Yılmaz, katsayı uygulamasının farklı durumda olan öğrencilere uygulanmasının ölçülülük kurallarına aykırılık oluşturduğunu öne sürdü.

Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretime Giriş” maddesinde, “Mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir” hükmü yer alıyor.

Mevcut uygulamada, üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin yerleştirme puanları hesaplanırken kendi alanıyla ilgili program tercihinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0,15 katsayısıyla, alan dışı tercihte ise 0,12 katsayısıyla çarpılıyordu.

Yüksek Öğretim Kurulu 30 Kasım 2011 tarihinde aldığı kararla üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında uygulanan katsayı uygulamasını kaldırmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.