Devrim Kanunları Anayasa’dan Çıkarılıyor

Hükümet yeni Anayasa’nın “Başlangıç” ve “Temel İlkeler” bölümü için yaptığı teklife son şeklini verdi. Teklife göre Atatürk döneminde çıkarılan 8 Devrim Kanunu ve bazı maddelerden Atatürk ismi kaldırılıyor.

Yapılması istenen değişikliklerle Atatürk’ün 2. maddeden tamamen çıkarılması öngörülüyor. Mevcut Anayasa’nın 2. maddesindeki “Atatürk milliyetçiliğine ve Başlangıç bölümündeki temel ilkelere dayanan” ifadesinin de değişikliğe uğraması isteniyor.

Teklifte, mevcut Anayasa’nın 3. maddesindeki, “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî Marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır” ifadeleri de değiştirildi.

“Dili Türkçe’dir” ifadesi “Resmi dili Türkçe’dir” şeklinde değiştirildi.

İlk 3 Madde Değiştirilebilecek

Teklife göre mevcut Anayasa’nın ilk üç maddenin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini belirten 4. madde de tamamen çıkarıldı.

Artık değiştirilebilecek maddeler;

I. Devletin şekli
MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.

Devrim Kanunları da Kaldırılıyor

Kaldırılması istenen Atatürk döneminde çıkarılan 8 İnkılap Kanunu ise şöyle:

– Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birliği Yasası)
– Şapka İktisâsı Hakkında Kanun;
– Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (Kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;
– Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;
– Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
– Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;
– Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;
– Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.