Dinçer: “Önlük Giymek İdeolojiktir”

Eğitimde yaptığı köklü ve günü birlik değişikliklerle başarı yakalayamadığını gören Bakan şimdi de umudunu “şeklî” unsurlara bağladı. Eğitimdeki kaos artık gizlenemez hale geldi. Bunu gören Bakan hergün bir televizyon kanalına çıkıyor ve bu “kaosta” bir sorumluluğu olmadığını, çok çalıştığını anlatıyor. “Başarısızlığın sorumlularını” işaret edebilmek için röportajlar veriyor.

Bakan Dinçer Kanal24‘te sunucu Yaşar Taşkın Koç‘un sorularını yanıtladı. Bir çok konuya değinen Bakan önlük ve üniforma için “bunlar otoriter rejimlerin ürünüdür, maksat ideolojiktir” dedi.

Konuyla ilgili öne çıkan detaylar haberimizin devamında verilmiştir.

– Bakan Dinçer:

Şekil Olarak? Tabi ben belki birkaç konuşmamda ifade ettim ama, ana yaklaşım tarzı olarak hakikaten şekilden öze bir geçişi sağlamak zorundayız eğitimde.

Şekli Unsurlara da Önem Veriyoruz!

Türkiye’de bugüne kadar daha çok şekli unsurlara önem verildiğini biliyoruz. İşte az önce ifade ettiğiniz gibi tüm ülke çapına yaygınlaşmış ve tek tip formalar veya önlükler, yine hep standartlaştırılmış, herkesin tepeden belirlenmiş birtakım strateji ve politikalara uygun davranacağı törenler, şenlikler, uygulamalar, efendim işte standartlaştırılmış dersler, aslında tam enteresan bir şekilde biz bir tarafıyla bireysel özgürlükten bahsettik, kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri, potansiyellerini kullanabilecekleri bir eğitimden bahsettik. Ama öbür tarafıyla tek tipleştiren, standartlaştıran bir politika uyguladık, çok enteresan bir şekilde bu gelişti. Halbuki içinde bulunduğumuz safhada dünya ile bizim aramızdaki mesafeye baktığımızda bu zamana kadar ki yaptığımız uygulamaların çok olumlu sonuçlar vermediğini gösteriyor. Biz şimdi daha girişimci insanlar, daha özgür düşünebilen insanlar yetiştirmeyi tasarlıyorsak, toplumun ihtiyaç duyduğu, piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve kabiliyetlerle donatacaksak ve nihayet küresel düzeyde çocuklarımızın rekabet gücünü artıracaksak doğrusu daha gerçekçi bir zeminde, daha öze ilişkin, daha çok içeriğe ilişkin tedbirler almak zorundayız kanaatindeyim ben. Onun dışındaki hususlar artık çok tartışma konusu olmaktan çıkarılmalı.

– Yaşar Taşkın Koç:

Yani Eylül ayında siz Milli Eğitim Bakanı olarak bu formalardan vazgeçtik deseniz, bunun karşısında alternatif görüşler neler? Yani bir tartışma oluyordur herhalde. Çünkü bildiğim kadarıyla formalar ağırlıkla fakir bir ülkenin bulduğu bir seçenekti. Yani ilk yıllarını düşünürsek Cumhuriyetin ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nda ilk uygulanmaya başlandı. Şimdi buna ihtiyaç var mı hala, bu açıdan soruyorum.

‘Üniforma Otoriter rejimlerin ürünü, maksat  ideolojik!’

– Bakan Dinçer:

Ben önlüklerin sadece iktisadi faktörlerle kabullenilmiş olduğuna çok inanmak istemiyorum. Normal şartlarda özellikle sanayi toplumunun belirli bir safhasında daha çok da otoriter rejimlerin bunu çok bilinçli ve biraz da ideolojik bir tarzda yaptıklarını düşünüyorum.

Yani dolayısıyla bunun iktisadi olarak henüz gelişmemiş pek çok ülkede bu tip formaların kullanılmadığını görüyoruz. İnsanlar, kendi ailelerinin üretip kullandığı, üretip geliştirdiği ürünleri giyerek okuluna gidebiliyorlar. Dolayısıyla esas maksadın daha çok ideolojik bir tavır olduğunu ve onun belirli bir düşünceyi ima ettiğini ortaya koyuyor. Onun ötesinde bizler iktisadi faktörleri göz önüne alarak tedbir alabiliriz. Değişik ülkelerin pek çoğunda farklı farklı uygulamalar var, ama hiçbirisinde standartlaştırılmış tep tip uygulamaya rastlamak mümkün olmuyor.

‘Zengin insanlarla fakir insanlar arasında ki farkı kapatacağını düşünmek yanlış’

– Yaşar Taşkın Koç:

Dolayısıyla bizde de hem tartışmaya açılması, hem de değişmesi ihtimali yüksek.

– Bakan Dinçer:

Yani en azından tartışılması gerektiği kanaatindeyim ben. Çünkü bizim ülkemizde az önce sizin ifade ettiğiniz gibi pek çok insan bunun zengin insanlarla fakir insanlar arasındaki mesafeyi örttüğünü, kapattığını, dolayısıyla önlüğün çıkarılması halinde zenginle fakir arasındaki farkın belli olacağını ima ediyor. Halbuki bunun ben çok doğru olmadığı kanaatindeyim, iki sebepten dolayı. Onlardan birincisi, zaten önlük ilköğretim okullarında giyilen bir giysi. Ve ilköğretim okulları daha çok mahallelerimizde ve mahalleler benzer sosyoekonomik muhtevaya sahip olan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla zaten zengin kendi mahallesindeki okula, fakir de kendi mahallesindeki okula gidiyor. Ayrıca yine bugün mevcut uygulamamızda ayakkabı serbest. Esasında esas farklılığı ortaya koyan giysilerden birisi ayakkabıdır. Pantolon serbest, çoğu kere…

– Yaşar Taşkın Koç:

Çanta, kullanılan eşyalar, harçlık, tokaya kadar…

– Bakan Dinçer:

Tabi, hepsi serbest, sadece önlük var. Yani bu belirli bir standartlaştırmayı getirdi beraberinde. Aslında başka bir gerçeği de belki dile getirmek lazım, bugün ülkenin pek çok okulunda da kullanılmıyor artık, fiili bir durum.

– Yaşar Taşkın Koç:

Standart bir mavi önlük de çok kalmadı.

– Bakan Dinçer:

Fili bir durum da oluşmaya başladı. Bu açıdan baktığınızda normalde endişe edecek herhangi bir şey görünmüyor. Ama toplumun da birtakım tedirginlikleri, hassasiyetleri varsa ona da dikkat etmek lazım. -abbasg

1 thought on “Dinçer: “Önlük Giymek İdeolojiktir”

  1. elbetteki önlük ve tek tip kıyafet darbe ürünü ideolojik simge öğretmen ve öğrenciler serbest kıyafete geçmeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.