Dindar İnşaat Ustası mı Aranıyor?

İnşaat ustalarının girdiği sınavda, ustalara Kelime-i Tevhid, namaz rekatları, haram-helal, Kopenhag Zirve Toplantısı, Gümrük Birliği, İLO gibi sorular yöneltildi. İnşaat işçilerinin dindarlığını ölçen sorulara dikkat çekilen sınavla ilgili Akşam Gazetesi köşe yazarı Funda Özkan‘ın yazısı haberimizin devamında verilmiştir.

“Mala ustasına soru: En etkili iletişim aracı hangisidir?”

Depremle yaşamayı öğrenmek adına ‘inşaat malzemelerinin depreme dayanıklılık standardının yükseltilmesi’ ve ‘inşaat işçilerinin mesleki eğitime-sınava tabii tutulmasını’ alkışlamıştık.

Sonuçta müteahhit itibarlı, güvenilir de olsa, kaderimizi büyük ölçüde inşaattaki işçiler belirliyor. En basiti beton dökerken, yeterince su kullanmadı diyelim, binanın sağlamlığını riske atıyor.

Bu uygulamayı alkışlamıştım, kalfalık sınav kağıdı elime geçene kadar.

Sorulardan biri başlıkta yer alıyor ve seçenekler sıralanıyor:

‘a-Radyo, b-Televizyon, c-Dergi, d-Gazete’

Sınavda elbette deprem duyarlılığına ilişkin ve inşaat bilgi birikimini sınayan sorular da var. Eminim hepimizin hayatımız boyunca su tesisatçısı, elektrikçi, duvar ustası gibi meslek erbabından birileriyle diyalogumuz olmuştur. Birazdan vereceğim soru örneklerini okurken, inşaat işçilerinin genel olarak eğitim düzeyini göz önünde tutun lütfen:

Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Zirve toplantısında alınan kararlardan (kriterlerden) değildir?
a- Siyasi kriterler b-Ekonomik kriterler c-Askeri kriterler d-Hukuki kriterler.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal adaletin, uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir kuruluştur?
a- AB b-IMF c-Gümrük Birliği d-ILO

Kişinin baş etme yeteneğini aşan bir durumda ortaya çıkan tepkiye ne denir?
a-Problem b-Stres c-Sorun d-Düşünce

Kişilerin çalışma ve sözleşme hürriyeti aşağıdaki anayasal haklar grubundan hangisine girer?
a-Kişisel haklar b-Sosyal ve ekonomik haklar c-Siyasal haklar d-Kişinin dokunulmazlık hakları

Telif hakkı aşağıdaki ürün konularından hangisini kapsamaz?
a-Edebiyat b-Müzik c-Sanayi d-Resim

Aşağıdakilerin hangisi kurumlar vergisine dahil değildir?
a-Kooperatifler b-Tek kişi işletmeleri c-Kamu İktisadi Teşekkülleri d-İş ortaklıkları.

Sınav kağıdını bana getiren ustam (ki gönül rahatlığıyla evimin tüm işlerini ona teslim ediyorum) dedi ki, ‘Sınavda tepki gösterdim. Mesleğimle ilgili soruların hepsini yanıtlarım. Geri kalan bölümlerde bana yardımcı olmak zorundasınız’ diye.

Olmuşlar da.

Bunlar da din kültürü ve ahlak soruları

Depreme dayanıklı inşaat yapacak işçilerinin ustalık ve kalfalık sınavında, misal taş ustasına taş, duvar ustasına duvar, elektrik ustasına da elektrik ile ilgili soruların sorulmasını bekleriz değil mi?

15’e yakın soru din kültürü ve ahlak başlığında. Örnek vereyim.

‘Aşağıdakilerin hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadelerden biri değildir?
a-Maşallah b-İnşallah c-Allah korusun d-Günaydın

La ilahe illallah… Kelime-i tevhidin eksik kalan kısmına aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Bütün namazların 1. rekatında Fatiha süresinden önce okuduğumuz dua aşağıdakilerden hangisidir?

Cami bahçelerinde yapılan ve Müslümanların abdest almalarına yarayan yapılardır. Eski devirlerde buralar aynı zamanda mahalle ve köy halkının su ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerdi. Yukarıdaki özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Minare b-Mahfil  c-Şadırvan  d-Mihrap

Aşağıdakilerden hangisi dinimizce helal sayılan davranışlardan biri değildir?
a-Çalışarak geçimini sağlamak, b-İsrafa kaçmadan alışveriş yapmak c-Başkalarının hakkına saygılı olmak d-Devlet malına zarar vermek.

1 thought on “Dindar İnşaat Ustası mı Aranıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.