Eğitim Bir Sen İlköğretim Öğretmenini Küçümsüyor

Eğitim Bir Sen, ilköğretim öğretmenlerini küçümseyen, lise branş öğretmeninin ilköğretim öğretmeninden üstün olduğunu îma eden bir açıklama yaptı. Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat YAVUZ‘un ÖSYM’yi eleştiren basın açıklaması, Eğitim Bir Sen’in öğretmenlere bakış açısını da ortaya koydu.

Açıklamada sınav sistemi ve alınan önlemler eleştirilirken kullanılan ifadelerden biri de “Bazı salonlarda salon başkanı ilköğretim okulu sınıf öğretmeni, gözetmen liseden branş öğretmeniydi.” ifadesi oldu. Cümleden de anlaşılacağı üzere Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı lise öğretmeninin ilköğretim öğretmenlerinden üstün olduğunu düşünmekte. Yazının tamamına bakıldığında bu durumun bir yanlış anlama ya da anlatmadan ibaret olmadığı ortaya çıkmakta.

Bu açıklama sadece ilköğretim öğretmenlerince değil, tüm eğitimciler tarafından büyük tepki ile karşılandı.

Tepkisini dile getiren ilköğretimde görevli öğretmenler, “ilköğretim sınıf öğretmenleri de diğer tüm öğretmenler kadar görevini gerektiği şekilde yerine getirmektedir. Bir öğretmenin diğer öğretmene görev yaptığı kurum itibariyle bir üstünlüğü söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın Eğitim Bir Sen Genel Merkezi‘nin resmi internet sitesinde de yer alması, Eğitim Bir Sen Genel Merkezi‘nin de bu bakış açısını onayladığını göstermekte.

Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Talat Yavuz açıklamasına “ÖSYM, öğretmenleri aşağılamadan görevlendirebileceği bir sistem kurmalıdır.” şeklinde başlamakta, sözlerine “Bazı salonlarda salon başkanı ilköğretim okulu sınıf öğretmeni, gözetmen liseden branş öğretmeniydi.” diye devam ederek görevlendirmelerdeki “çarpıklıklara” dikkat çekmekte.

Eğitim Bir Sen Genel Merkezi sitesinde yer alan açıklama için tıklayınız.

KONUYLA İLGİLİ DÜZELTME YAPILDI!

Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Talat YAVUZ, açıklamasının basında yer bulması sonrasında, açıklamada “maddi bir hata olduğu” yönünde konuyla ilgili bir düzeltme yaptı.  Sitemize gönderdiği açıklamayı yayımlıyoruz;

DÜZELTME
Yaşanan şifre skandalının ardından, ÖSYM’nin yaptığı ilk sınavda, görevlilerin seçimi ve sınav uygulamalarındaki aksaklıları dile getirdiğimiz başvuru yazısında ÖSYM’ye şu soruları sormuştuk:

  • Sınavlarda görev alacak öğretmen ve idarecileri belirlerken kıstaslarınız nelerdir?
  • Sınav ücretleri daha önce peşin ödenirken bu uygulamadan neden vazgeçilmiştir?
  • Sınav yapılan okulların öğretmen ve idarecilerine, kendi okullarında neden görev verilmemektedir?
  • Sınav görevlilerine uygulanan güvenlik önlemleri abartılı değil midir?
  • Okullara verilen hizmetli sayısı neden azaltılmıştır?( Yaklaşık 3’te 1’e düştü)
  • Görev tebliğlerinde mesajla bildirim yapılması ne kadar sağlıklıdır?
  • Saat eksiği olan okullara saat göndermeyi düşünüyor musunuz?
  • Görev tercih zamanlarının duyurulması için farklı bir yol aranacak mıdır?

ÖSYM’den gelen bilgileri, sorumluluk duygusuyla kamuoyu ile paylaşmak için yaptığımız haberde, görevli arkadaşımız aynı konuda yaptığımız basın açıklamasının ham halinden alıntı yapmıştır. Bu metinde geçen ve basın sekreterliğimizin önerisi olan “sınıf öğretmeni-branş öğretmeni” ayrımı ile ilgili ifade, kendisi de bir sınıf öğretmeni olan şube Başkanımız Talat YAVUZ tarafından, metinden çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili Şube Başkanımız: “Amacımız konuya dikkat çekmek, sadece idarecilerin değil, istekli bütün öğretmenlerin hakkaniyet ölçüsünde sınav görevi almasını sağlamaktı. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımın, bizi bu maddi hatadan dolayı anlayışla karşılayacaklarını umuyorum.” dedi.

Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şube Basın Sekreterliği

Habere yapılan açıklamaya istinaden Eğitim Bir Sen Genel Merkezi sitesinde yer alan açıklamada (an itibariyle) henüz herhangi bir düzeltme yapılmadığı görüldü.

Eğitim Bir Sen Genel Merkezi sitesinde yer alan açıklama için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.