Eğitim Sen: “Atama Yönetmeliğine Dava Açtık”

Eğitim Sen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin iptali istemiyle dava açtığını açıkladı. Yönetmeliğin son halini Cumhuriyet tarihinin en kötü öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği olarak değerlendiren Eğitim Sen’in açıklaması haberimizin devamındadır.

“MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İptali İstemiyle Dava Açtık”

Milli Eğitim Temel Yasası ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bir dizi değişiklik yapıldıktan sonra öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin de değiştirileceği biliniyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılı Ekim ayında Yönetmelik taslığını eğitim ve bilim emekçilerinin görüşüne açmıştı. Bizler de taslağın yayımlanmasından sonra yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerimizi Bakanlığa ilettik, bu görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaştık. Taslakta, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen seçiminin sınavla yapılmayacağı, üç yılın dolduran her öğretmenin bu eğitim kurumlarına atanabileceği, sekiz yılını dolduran öğretmenlerin rotasyona tabi tutulacağı, öğretmenlerin kamu personeli olmayan eşleri, istekte bulundukları yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemişse yer değiştirme isteğinde bulunabileceği kurala bağlanmış, öğretmenlerin yer değiştirmeye ilişkin temel haklarında bir dizi sınırlamaya gidileceği açıkça duyurulmuştu.

17 Nisan 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nde bu sınırlamaların tamamına yer verilmiş, ayrıca aday öğretmenlikten öğretmenliğe atanma neredeyse yönetimin iki dudağı arasına bırakılmış, öğretmenler için performans değerlendirme ölçütleri getirilmiş, kapatılacakları için dershane öğretmenlerine KPSS`ye girmeden öğretmen olarak atanmalarının güya yolu açılmış ancak bu da sözlü sınavlara bağlanmıştır.

Bu yönetmelik açıkça öğretmen düşmanıdır. Öğretmenlik mesleğinin saygınlık ve onurunu yok sayan onları hiçleştirmeye çalışan, üstelik nitelikli öğretmen seçme amacı taşıdığı iddia edilen bu yönetmelik, Cumhuriyet tarihinin en kötü öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğidir.

Eğitim Sen, 13 yıllık AKP hükümetleri döneminde yürürlüğe konan veya değiştirilen çok sayıda Yönetmeliği eleştirmiş, iptali istemiyle davalar açmıştır. Bu düzenlemelere ilişkin görüşlerini de kamuoyuyla paylaşmıştır. Çok azında yer alsa da, olumlu bulduğu değişiklikleri açıkça ifade etmekten de geri durmamıştır. Ancak bu Yönetmelik öğretmenlerin doğrudan iş güvencesini hedef almaktadır; öğretmenler için performans ölçütleri getirilmesi, aday öğretmenlikten öğretmenliğe atanmada performans değerlendirmesi ile sözlü sınav başka biçimde açıklanamaz. Bu nedenle Eğitim Sen, yönetmeliğe meşru ve hukuksal her yolla direnecek, öğretmen düşmanı bu yönetmelik ve bu yönetmeliği yürürlüğe koyanları her alanda teşhir edecektir.

Eğitim Sen olarak Yönetmeliğin bir dizi maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık. Adaylığa ilişkin hükümlerinin dayanağı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 43. Maddesinde yapılan değişiklikler olduğundan, Danıştay`dan, bu maddede yapılan değişikliklerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasını istedik.

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.