Eğitim Sen: “Nöbete Ücret Ödenmelidir”

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevine ilişkin görüş ve taleplerini ileterek öğretmenlerin nöbet görevi için ücret ödenmesini istedi.

ILO Sözleşmesi ve Anayasa’dan doğan haklara atıfta bulunarak “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” maddesine dayandırılan yazıda nöbet görevinin keyfiyetten uzak ve ücrete tabi olması gerektiği belirtilmekte.

Eğitim Sen’in Bakanlık’tan talepleri;

Sendikamız okullardaki nöbet görevine ilişkin aşağıdaki önerilerin hayata geçirilmesi için bir an önce yasal adım atılması ve mevcut sorunların giderilmesini talep etmektedir:

1. Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılması ve uygulamadaki farklılıklara son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede öğretmenlerimiz anaokulundan liseye kadar her türden eğitim kademesinde sadece bir uygulamayı esas alarak nöbet hizmeti verecek ve yöneticilerin kişisel inisiyatif kullanmalarından kaynaklı farklı uygulamalar sona erecektir.

2. Nöbet görevleri en fazla haftada bir gün olmak üzere, Yönetmeliklere koşulları belirlenmiş bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılmalıdır.

3. Öğretmenlerin nöbetçi oldukları günlerde ders ve diğer görevleri azaltılmalı, öğretmenin nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân yaratılmalıdır.

4. Diğer meslek gruplarında nöbet hizmeti “Fazla Çalışma” olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapılmaktadır. Öğretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğundan; nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp “ek ders” olarak kabul edilmeli ve ücreti ödenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.