Eğitim Sen: “Özel Okula Ücretsiz Kitap Kabul Edilemez”

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bu yıldan itibaren özel okullara ders kitaplarının ücretsiz verileceğini açıkladı. Bu durum bir kesim tarafından olumlu bulunurken, bazı tepkilere de neden oldu.

Özel okullara teşvik, kredi, arazi tahsisi, öğrenci sağlanması, özel okula gidecek kişi başına 3 bin liralık devlet desteği ve son olarak ücretsiz kitap uygulaması kamu kaynaklarının özel sektöre aktarılması olarak değerlendirilip bir çok eleştiriye de neden oldu

Eğitim Sen‘in “Ücretsiz Ders Kitabı Uygulamasına Özel Okulların da Dahil Edilmesi, Kamu Kaynaklarının MEB Eliyle Özel Öğretime Aktarılmasıdır!” başlıklı açıklaması haberimizin devamındadır.

Ücretsiz Ders Kitabı Uygulamasına Özel Okulların da Dahil Edilmesi, Kamu Kaynaklarının MEB Eliyle Özel Öğretime Aktarılmasıdır!

Türkiye`de ders kitapları 2003 yılından bu yana kamuya ait okullarda ücretsiz dağıtılmaktadır. Eğitim Sen, ücretsiz ders kitabı uygulamasını 1990`lı yıllardan bu yana savunmaktadır. Ancak ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılması uygulaması, eğitimin kamusal ve parasız nitelikte olması sürecinin tamamlayıcı bir öğesi olarak hayata geçirilmesi gerekirken, eğitim hizmetleri geçtiğimiz 12 yıl içinde hızla ticarileştirilmiş, mevcut eşitsizlikler derinleşmiş, özellikle yoksul ailelerin çocuklarının eğitim olanaklarından eşit koşullarda yararlanması giderek zorlaşmıştır.

Hükümetin ücretsiz ders kitabı uygulamasına paralel olarak özel okulları kamusal kaynaklarla desteklemesi, eğitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılması konusundaki cimri tutumu sürerken, kamu kaynaklarını özel öğretimi teşvik için kullanması büyük bir çelişkidir. Temel bir insan hakkı olan eğitim hakkının kamusal niteliğini geri plana iten uygulamalar ve teşvik politikaları sonucunda Türkiye`deki özel okul oranı yüzde 1`den yüzde 4`e çıkarılmıştır.

Kamu okulları yıllardır üvey evlat muamelesi görürken, özel okulların her fırsatta desteklenmesi, son olarak dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi tartışmalarında olduğu gibi, her adımda özel öğretimin özendirilmesi, eğitimi tamamen hak olmaktan çıkarmayı ve sadece parası olanların yararlanabileceği bir “fırsat” haline getirmeyi hedeflemektedir.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren ücretsiz ders kitabı uygulamasının özel okulları da kapsayacağını açıklamıştır. Özel okullar ücretlerini belirlerken, öğrencinin eğitimi boyunca yapacağı bütün harcamaların maliyetlerini çıkarmakta, üzerine belli bir miktar “kâr” ekleyerek her yıl fiyatlarını açıklamaktadır. Ücretsiz kitap dağıtımının özel okulları da kapsaması demek, özel okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıkça desteklenmesi, üstelik bu desteğin halktan toplanan vergilerle alınan kitaplar üzerinden yapılacağı anlamına gelmektedir.

Bakan Avcı`nın, özel okullardaki öğrenci sayısının artmasını eğitimde “kalite” ve “rekabeti” artışı olarak belirtmesi, AKP`nin ve MEB`in eğitimi bir insan hakkı olarak görmediğinin kanıtıdır. Her açıdan sorunlu olan böylesi bir anlayışın, ücretsiz ders kitabı üzerinden kamu kaynaklarını özel okullara aktarması kabul edilemez bir durumdur. Bu noktada kuruluş amaçları ve işleyişi açısından farklı noktalarda duran kamu okulları ile özel okulları eşit değerlendirmek mümkün değildir.

Kamu kaynakları, hiçbir şekilde özel okullara aktarılmamalı, herkese eşit ve parasız eğitim hakkının sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.