Eğitim Sen Yönetici Değerlendirmesi

EĞİTİM SEN, yöneticilik görevi sona eren müdürlerle ilgili olarak şubelere bir değerlendirme yazısı gönderdi. Yazıda, üyelerine sunacağı hukuksal destekte izleyeceği yolu aktaran sendika, yeni görevlendirmelerle ilgili bir de süreç değerlendirmesi yaptı.

Yazıda, bir süredir müdürler arasında dile getirilen bir konu olan “Anayasa’ya aykırılık davası” hakkında da görüş bildirilmekte.

İşte EĞİTİM SEN‘in değerlendirmesi;

Yönetici Değerlendirmeleri Hakkında*;

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan duyuru ile, Bakanlığa bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yöneticilikleri sona erenler bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna atanacaklardır. Aksi durumda öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına, istekleri dikkate alınarak öğretmen olarak atanacaklardır.

Gerek kendi kurumlarına gerek başka bir okula atanmak isteyen üyeler bir dilekçe ile bu taleplerini iletebilirler. Verecekleri dilekçeye “yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile” ibaresini ekleyebilirler. İstek belirtmemeleri, tercihte bulunmamaları halinde atamaları resen yapılacaktır. Resen atama işlemine karşı dava açılabilir. Resen atama yasal düzenlemelerle idareye verilmiştir. Bu şekildeki atamalarda yasal düzenlemelere aykırılık olmadığı sürece lehe sonuç alınması zordur.

Yöneticilik görevi 13 Haziran’da ve sonrasında sona eren üyelerimiz İsterlerse Anayasaya aykırılık iddiası ile dava açabilirler. Dava süresi görev süresinin fiilen sona erdiği tarihten itibaren 60 gündür. Bu süre adli tatil içerisinde sona ermiş ise 08/09/2014 tarihine kadar dava açmaları gerekir. Örneğin 13 Haziran itibarı ile fiilen görevinden ayrılanların dava açma süresi 12 Ağustos 2014 de sona erer. Bu tarih adli tatil içerisine geldiğinden, adli tatil 1 Eylül 2014 de bittiğinden, bu durumdakiler 08/09/2014 tarihine kadar dava açmalıdırlar. Bununla ilgili olarak örnek dava dilekçesi şubelere gönderilecektir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, Yönetmelik hakkında anayasaya aykırılık iddiasını da içerir iptal davası Sendikamızca açılmıştır. Bu davanın olumlu sonuçlanması halinde bundan bütün üyelerimiz yararlanacak, hepsi için sonuç doğuracaktır. Kişisel dava açmaları sadece artı bir masrafa yol açacaktır.

21/08/2014 tarihinde ilan edilen değerlendirme sonuçlarına göre, yöneticiliği sona eren üyelerimiz, bu sonuçlara itiraz etmek için kişisel dava açmalıdırlar. Bu davanın süresi 20/10/2014 tarihinde sona ermektedir. Değerlendirme sonucu görev süresinin uzatılmamasına ilişkin açılacak davalar için üyelerimizin Sendikamıza başvurmaları halinde hukuk yardımı yapılacak, dava dilekçeleri bireysel ve özel olarak hazırlanıp gönderilecektir.

Bilgi edinme başvurusunda bulunan üyelerimizin başvurularına bazı yerlerde Bakanlığa gönderileceği şeklinde cevaplar verilmiştir. Bu durumda 15 günlük cevap verme süresi dilekçenin bakanlığa ulaşmasından itibaren başlayacaktır. Dava açmak isteyenler bu süreyi beklemek zorunda değildir. Bu başvuru dava açma sürelerini kesmez.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

*Mersin Eğitim Sen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.