Eğitim Sen: Yönetici Yönetmeliği’ne Dava Açtık

Eğitim Sen “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Yönetmeliği”ne dava açtığını açıkladı.

Eğitim Sen’in konuyla ilgili açıklaması haberimizin devamındadır.

“Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Yönetmeliğine Dava Açtık”

10.06.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin;

– ‘Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar` başlıklı 5/1-c maddesinde yer alan; “Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak” ibaresinin,

– ‘Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar` başlıklı 5 maddesinde, yazılı sınav gibi objektif bir seçme sınavının yönetici olarak atanacaklarda aranacak koşullar arasında yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

– ‘Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar` başlıklı 10/9 maddesinde yer alan “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır” ibaresinin,

– ‘Sözlü sınav komisyonunun görevleri` başlıklı 14/1-c maddesinde yer alan “Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak” ibaresinin,

– ‘Değerlendirme ve sözlü sınav` başlıklı 19. maddesinde, sözlü sınavların yargısal denetimine olanak verecek bir düzenleme ve kurala yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

– ‘Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme` başlıklı 23/1 maddesinde yer alan “eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile” ibaresinin,

– ‘Kurucu müdürlüğe görevlendirme` başlıklı 25. maddesinde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

– ‘Yöneticilik görevinin sona ereceği durumlar` başlıklı 27/2, 27/3 ve 27/4 maddelerinde yer alan “öğretmen olarak” ibarelerinin,

– ‘Yöneticilik görevinden alınma` başlıklı 29. maddesinin,

– ‘Yönetici norm kadrosunda değişiklik` başlıklı 30/1 maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise” ibaresi ile aynı cümlede yer alan “öğretmen olarak” ibarelerinin,

– ‘Mevcut yöneticiler` başlıklı GEÇİCİ MADDE 1 maddesinin,

– Yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 GÖREV SÜRESİ UZATILACAK EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU`nda ilçe milli eğitim müdürü, insan kaynaklarından sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürü, değerlendirilecek eğitim kurumundan sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürünün verecekleri puanı gösteren ‘Puan Değeri` bölümünün,

– Yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 GÖREV SÜRESİ UZATILACAK EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU`nun ‘AÇIKLAMA` kısmında, okul müdürü ile en az ne kadar çalışmış olan ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin puan vereceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

– EK-2 EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA VE YENİDEN GÖREVLENDİRİLECEKLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMU`nun ‘Cezalar` Bölümünün, öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline,

Ayrıca Yönetmeliğin 10/9, 23/1 ve Geçici 1. maddelerinin dayanağını oluşturan 652 sayılı KHK`nin 37/8 ve Geçici 10/8 maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle dava açtık.

 

EĞİTİM SEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.