Eğitim Sen’den Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne Dava

illi Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 06.05.2010 gün ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Eğitim Sen, bu yönetmelikte hukuka, kamu yararı ve hizmetin gereklerine açıkça aykırı ve Danıştay kararlarını etkisiz kılmaya dönük hükümler yer aldığı gerekçesiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde bir çok konuya değinilmiş olması yanında özellikle zorunlu çalışma yükümlülüğü ile ilgili olan madde önem taşıyor.

Eğitim Sen’in dava dilekçesinde, zorunlu çalışma yükümlüğünü yerine getirirken muafiyet getirildiği halde süre gerekçesiyle yer değiştirme hakkı tanınmayan öğretmenlerin bir an önce mağduriyetinin giderilmesi için yürütmeyi durdurma istemi hakkında savunma alınmaksızın karar verilmesi isteniyor.

Yeni atama yönetmeliği’ne açılan davaya ait dava dilekçesi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.