EĞİTİMCİLER 17 NİSAN DA ANKARA’DA

EĞİTİM SEN üyeleri, ‘kamusal eğitim, kadrolu çalışma ve demokratik yaşam’ talepleriyle 17 Nisan’da Ankara’da olacak. AKP hükümetinin hazırladığı anayasa paketinde ‘grev ve toplu sözleşmeli sendika’ talepleri karşılanmayan eğitim emekçileri, istanbul ve Şanlıurfa’dan iki koldan yürüyerek, 17 Nisan’da geleceği Ankara’da “Demokratik, Kamusal, Parasız, Nitelikli Eğitim; Örgütlü, Güvenceli Çalışma Hakkı ve Demokratik Yaşam” taleplerini dile getirerek AKP hükümetine duyurmaya çalışacaklar.

Parasız eğitim ve parasız sağlık hakkı, iş güvenceli ve kadrolu istihdam, eşit işe eşit ücret ve çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi amacıyla 17 Nisan’da Ankara’da olacak olan eğitim ve bilim emekçileri şu taleplerini dile getirecekler:
– 4/B, 4/C, sözleşmeli, geçici vb. çalışmaya son verilmesi, herkese güvenceli iş, kadrolu çalışma hakkı sağlanması,
– Ataması yapılmayan öğretmenlerin en kısa sürede kadrolu olarak atanması,
– Herkese demokratik, nitelikli ve kamusal eğitim hakkı tanınması,
– Eğitim ve sağlıkta katkı ve katılım payı, sosyal güvenlikte destek primi uygulamalarının kaldırılması,
– Hizmetli ve memurların yaşamış oldukları hak gasplarının giderilmesi ve sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi,
– Ek ders adaletsizliğinin son bulması, ek ders kararnamesinin demokratik bir şekilde yeniden düzenlenmesi,
– Ücret ve vergi adaletsizliğine karşı, eşit işe eşit ücret ve herkesten gelirine göre vergi alınması,
– Üniversite özerkliğinin ve bilimsel özgürlüğün sağlanması, yükseköğretim emekçilerinin sorunlarının çözülmesi,
– Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve çalışma yaşamındaki soruşturma, sürgün ve cezalandırmalar gibi anti demokratik uygulamaların son bulması,
– Ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarımızın toplu sözleşme ile güvence altına alınması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.