Ek Ders Esasları Değişti

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır. Değişiklik beklentisi esasların yayımlandığı 2006 yılından beri devam etmekteydi.

Çünkü bu esaslar öğretmenliğin birçok hakkını elinden almıştı. Bakanlık yaptığı değişiklikle bırakın beklentilere cevap vermeyi zorunlu yani yargı kararı gereği yapması gereken maddeyi dahi karara işlememiştir.

Kamuoyunun bildiği gibi ayda 4 kez alınan sevklerde ek ders kesilmemesi uygulamasını bakanlık kaldırmıştı ve bu uygulama yargıya taşınmıştı. Yargıda davayı kaybeden MEB ayda 4 kez ayakta tedavilerde ücret kesilmemesini hükme bağlamıştı.

Bu hükmü dahi karara işlemeyen bakanlıktan diğer beklentileri karşılamasını beklemek ne kadar yerinde olur sizlere bırakıyoruz.

EK DERS İLE İLGİLİ ALINAN KARAR

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenler de, “ders dışı eğitim çalışmaları” kapsamında ek ders ücreti alabilecek.”

Bilindiği gibi öğrenciye SBS ve YGS için verilen izinlerde, yani öğrenci hiç okula gelmezse ama öğretmen gelmek zorunda olduğu için geldiğinde ek ders kesilir mi kesilmez mi diye sorulan soruya bakanlık;

“Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak ilgili mevzuatında değişiklik yapılması yönünde çalışma yapılarak bir taslak hazırlanmış olup, görüşleri alınmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilen taslak halen bu Bakanlıkta değerlendirilmektedir.”

cevabını vermişti.

Her nedense MEB’in öğretmenler lehine hiçbir önerisi uygun görülmemektedir.

Milli Eğitimin İlk kadın Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU size sesleniyoruz o dönemde bakan olmadığınızdan bilgi sahibi olmayabilirsiniz öğretmenlerin ellerinden alınan hakları teslim ediniz.

SBS’yi kaldırırken gösterdiğiniz cesareti burada da gösterirseniz bu iş halledilebilecektir.

Sayın Bakan;

Sayın Hüseyin ÇELİK döneminde 16.12.2006 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla;

1. Eğitim Bakanlığına yakışmayacak bir şekilde öğretmenin yüksek lisans ve doktora yapmasını teşvik eden Ek Ders Ücretinin Yüksek Lisans yapanlara %25, Doktora yapanlara %40 fazla ödenmesine ilişkin hüküm kaldırılmıştır.
2. Öğretmen bir gün okula gelmediğinde (rapor, sel, izin, deprem, kar tatili,…) o gün girmesi gereken derslerin tamamı Ek ders sayılmakta ve bir gün gelmeyen bir sınıf öğretmeninin kaybı daha önce 3 saat iken yeni uygulama ile 7 saat olmaktadır.
3. Öğrenciye YGS için SBS için siz bakanlık yetkinizi kullanarak izin verdiğinizde yani öğrenci okula gelmediği fakat öğretmenin zorunlu olarak okula geldiği dönemlerde öğretmene ücret ödenmemektedir.
4. Teknik öğretmenlere 1/7 olan ve bazı diğer öğretmenlerde de farklı uygulanan hazırlık ve planlama görevlerine ilişkin ücretler gasp edilmiş tüm öğretmenlerde 1/10’a çekilmiştir.
5. Yöneticilerin egzersiz yapmaları engellenmiştir.

Sayın bakan işte bu hakları gasp edilen öğretmenlerin haklarını teslim ediniz.

Ayrıca yıllardır devam etmekte olan;

* Binlerce öğrenci ile görev yapan Genel Lise, İlköğretim yöneticileri, seçkin 300-500 öğrenci ile eğitim yapan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi yöneticilerinden daha az ek ders ücreti almaktadırlar düzletiniz…
* İkili eğitim yapılan kalabalık okullardaki, 07:00-18:00 saatleri arasında çalışan yöneticiler ile tekli eğitim yapan 08:30-17:00 saatleri arasında çalışan yöneticilerimizin eşit ücret almaktadırlar düzenleyiniz sayın bakan…

Bu ve benzeri bir çok sorunu içeren “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” da köklü bir değişiklik yapmak gerekirken öğretmenleri yakından uzaktan ilgilendirmeyen düzenlemelerle geçiştirilmesi eğitim camiasını hüsrana uğratmaktadır.

Üstüne üstlük mahkeme kararı bile Karar’a işlenmemiştir bu değişiklikte…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.