Ek Ders Ücreti 12 Lira Olacakmış

18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı ay öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi ve ek ders saat ücretinin 12 TL‘ye çıkarılması önerisi benimsendi.

“Eğitimde 2023 Vizyonu”nun tartışıldığı 18. Milli Eğitim Şurası’nda çeşitli konuları ele alan beş komisyon, çalışmalarını tamamladı ve bu komisyonlarda kabul edilen kararların görüşüleceği Genel Kurul toplantısına geçildi.

Genel Kurul çalışmalarına Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu başkanlık yaptı.

Genel Kurul’da ilk olarak “Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi”ni ele alan komisyonun kararları üzerinde Şura üyeleri görüşlerini dile getirdi.

1 MAAŞ İKRAMİYE

Genel Kurul’da, öğretmenlere her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye ödenmesi önerisi kabul edildi.

EK DERS ÜCRETİ 12 TL OLACAK

Ek ders ücretinin saat ücretinin 6-7 liradan 12 liraya yükseltilmesi önerileri kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu’nun, önerileri oylatırken bu maddelerin herkes tarafından kabul görmesi üzerine, “Anlaşılan maddi konularda bir mutabakat var” diye espri yapması üzerine salonlar gülüşmeler oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili komisyon önerisi olarak Genel Kurul’a iletilen “Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline geçilmesi, bir perspektif plan çerçevesinde eğitim personelinin performansa dayalı, özendirici yöntemlerle ve isteğe bağlı olarak sözleşmeli hale geçirilmesi için çalışmalar yapılması” kararı, özellikle sendika temsilcilerinin tepkileri üzerine rapordan çıkarıldı.

PSİKOTEKNİK TEST BAŞKA BAHARA

Komisyon kararı olarak Genel Kurul’a gelen maddelerden biri olan “Öğretmen olarak atanacakların uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle öğretmenlik yapmalarını engelleyecek nitelikte fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları olup olmadığının ilgili fakülteye kayıt olmadan önce ve atama öncesinde detaylı bir şekilde tetkik edilmesi ve mesleğe atandıktan sonra her 5 yılda bir psikoteknik testten geçirilmesi” önerisi de “öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitireceği” gerekçesiyle kabul edilmedi.

Genel Kurul’da, “Ortaöğretim alan öğretmeni ihtiyacının öncelikle eğitim fakültesi ortaöğretim alan öğretmenliği programları mezunlarından karşılanması ve bu programların 5 yıllık öğretim süresinin 4 yıla indirilmesi; öğretmen atamalarının zorunlu durumlar dışında yılda bir kez eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılması ve emeklilik işlemlerinin atama döneminden önce tamamlanarak atama dönemine kadar boş kadroların net bir şekilde belirlenmesi, bu işlemlerin standartlaştırılması; aday öğretmenlerin tek başına derse girmemesi ve tek öğretmen olarak bir okula atanmaması, öğretmenlik sınavında adaylara öğretmenlik meslek ve genel yetenek sorularının yanı sıra özel alan bilgisi soruları da yöneltilmesi” kararları benimsendi.

Zaman zaman bu tarz haberlerin ortaya atıldığı ve hiç bir zaman olumlu şekilde gerçekleşmediği defalarca görülmüştür. En iyisi bekleyip görmek…

cnnturk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.