Eş Özrüne Bağlı Alan Değişikliğine İptal

Samsun 1. İdare Mahkemesi, Türk Eğitim-Sen üyesi Nazlı GÜLER’in eş özrü nedeniyle alan değişikliği yaparak zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğini tercih etmek zorunda kalıp, tekrar sınıf öğretmenliği alanına geçme talebinin reddi işlemini iptal etmiştir.

Samsun 1. İdare Mahkemesi verdiği kararda;

* Toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumların Anayasal yükümlülüğü olduğu,

* 657 sayılı Kanunun 72. Maddesine göre kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri alacağı açık olarak belirtildiği,

davacının eş özrü nedeniyle Samsun İlinde alanında bir eğitim kurumuna hizmet puanı ve hizmetin gerekleri gözetilerek atanması hukuk devleti ilkesinin bir gereği olması nedeniyle idari işlemin iptalini hükme bağlamıştır.

Samsun 1. İdare Mahkemesi Kararı

Mahkeme Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.