Eş Özür Grubu Atamasına Dava Açıldı

“2011 yılına mahsus eş durumu”na dava açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı sendikalarla yaptığı görüşme sonrasında “2011 yılı ile sınırlı olmak üzere eş durumu mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesine karar verildiğini” duyurulmuştu. MEB, 13.12.2011 tarihinde bir basın açıklaması yaparak, “2011 yılına mahsus olmak üzere sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmasına, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir” demişti.

Bu durum diğer yıllarda eş durumu tayini isteyecek öğretmenler ve diğer özür grubuna tabi öğretmenleri mutlu etmedi.

Eğitim ve sağlık özrünü özür grubundan saymayan bakanlık, sadece eş durumu tayinlerinin, bir defaya mahsus olarak yarıyılda yapacağını açıklamıştı.

Eğitim İş Sendikası konuyu Danıştay’a götürdüğünü açıkladı.

Eğitim İş Sendikası‘nın basın açıklaması aşağıdadır.

“ÖZÜR GRUBU ATAMALARINDA MEB’İN YAPTIĞI HUKUKDIŞI AYRIMCILIĞI DAVA ETTİK

Bilindiği üzere 14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 652 sayılı KHK’nin “Personele İlişkin Hükümler” başlıklı 7. bölümü, “Atama” başlıklı 37. maddesi, 3. fıkrasındaki “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” hükmü ile özür durumuna bağlı atamaların tamamının sadece yaz tatili dönemlerinde yapılabileceğini öngören bir düzenleme yapılmıştı.

Eğitim işkolunda büyük bir mağduriyete neden olan bu düzenlemeden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tepkileri azaltabilmek amacıyla 13.12.2011 tarihinde basın açıklaması yaparak, “2011 yılına mahsus olmak üzere sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmasına, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir” değerlendirmesiyle, 2011 yılı ile sınırlı olmak üzere eş durumu mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesine karar verildiğini duyurmuştur.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere işkolunda yaşanan büyük infiali etkisiz kılmaya yönelik olarak alelacele yapılan düzenleme, 652 sayılı KHK’nin olumsuz etkilerine maruz kalan eş durumu mağdurları için sevindirici olsa da eksiktir. Zira eğitim ve sağlık özrü grupları, hukuki dayanak gösterilmeksizin düzenlemeden dışlanmıştır.

Sendika olarak hukuk dışı bu ayrımcılığı bertaraf edebilmek amacıyla düzenlemeyi bugün itibariyle Danıştay’a taşıdık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Veli DEMİR
Genel Başkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.