Fatih’teki Hukuksuzluklara Sessiz Kalmayacağız

Eğitim Sen, Fatih Projesi‘nde gündeme gelen bazı hukuksuzluklarla ilgili dava açtığını açıkladı.

Eğitim Sen‘in, Fatih Projesi‘nde hukuksuzluk olduğu iddiasıyla açmış olduğu davaya ilişkin basın açıklaması metni haberimizin devamında verilmiştir.

Eğitim Sen Genel Merkezi’nin Basın Açıklaması Metni;

Bilindiği üzere bu dönem 17 il 52 okulda pilot olarak uygulanmaya başlanan Fatih Projesi, eğitim bilimsel açıdan herhangi bir değerlendirilme ve proje ile ilgili süreçler konusunda kamuoyu bilgilendirmesi yapılmaksızın gündeme getirilmişti.

Öncelikle belirtmek gerekir ki öğrencilerimizin yaşadıkları dünyadaki gelişmeleri bilerek, bu gelişmeler ile kendilerini geliştirebileceği bir eğitim alması, eğitim ile teknoloji bağının kurulması kuşkusuz önemli ve gereklidir.

Atamaya Bütçe Yok, Akıllı Tahtaya Var

Ancak proje, eğitim alanında yaşanan sorunların çözümü için hiçbir adım atılmamışken, bütçe yetersizliği nedeniyle bu sorunların çözülemediği dile getirilirken gündeme getirilmiş ve eğitim ile teknoloji bağını güçlendirmenin dışında bir amacı olduğu yönünde şüpheleri beraberinde getirmişti. Nitekim proje kapsamında okullara yerleştirilen/yerleştirilecek “akıllı tahta”lar için açılan ihale sürecinin işleyişi, bu şüpheleri doğrular nitelikteydi.

z-Kitap İçerikleri Reddedilen İçeriklerdi

Z-kitapların incelenme süreci ise TTKB Öğretim Materyalleri Geliştirme İnceleme Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ve bugün TTKB’de incelemesi yapılan, hibe olarak verildiği söylenen zenginleştirilmiş kitap içeriklerindeki bölümler daha önceki yıllarda TTKB tarafından incelemesi yapılmış ve onay alamamış olan CD’lerdir. Ayrıca kitapların ve kitaplardaki bölümlerin nasıl zenginleştirileceği, ne oranda zenginleştirileceği konuları ve kriter hazırlama süreçleri de eğitim bilimsel açıdan bu işlemin öğrenciye sağlayacağı katkılar tartışılmadan, değerlendirilmeden yapılan zenginleştirme işlemi, uygulamanın eğitim bilime ve hukuka aykırı işlemesine neden olan etkenlerdir.

Sendikamız Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kullanılacak e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) Hazırlama ve İnceleme Kriterlerinin kullanılmasına ilişkin 5.10.2011 gün ve 6895 sayılı işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Dava konusu işlemle kabul edilen kriterler 31.12.2009 gün ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan biçimde belirlenmiştir. E-içerik ve z-kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011-2012 Eğitim-Öğretim İkinci Yarıyıl’da  pilot uygulama olarak bazı illerde belirli okullarda dağıtılacağı duyurulan tablet bilgisayarlarda kullanılacaktır.

e-İçerik ve z-Kitap Nedir?

E-içerik öğretim programına uygun ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş, çevrimiçi ya da çevrimdışı kullanılabilen, öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak kurulabilen dersi destekleyici bilgisayar tabanlı içeriklerdir.

Z-kitap ise Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylanarak okutulan ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak animasyon video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hale getirilmesidir.

3 thoughts on “Fatih’teki Hukuksuzluklara Sessiz Kalmayacağız

 1. Sayın Orhan Yüce
  Bu negatif ve aslı olmıyan tenkitleriniz ile eğitime katkı yapmamaktasınız. Tam tersine eğitimi baltalıyorsunuz .
  Eğitimin temel sorunlarını sıralamışsınız. Bunlar 50 yıldır var. Ama şimdi bunlar teknoloji sayesinde çözülmektedir. Zaman içinde teknoloji sayesinde okullara da ihtiyaç kalmıyacaktır. Evet 50 yıl sonra dünyada okul diye bir şey kalmıyacaktır . Öğretmek diye bir şey zaten kalmamıştır. Şimdi ÖĞRENME vardır . Fatih herşeyden evvel bütün öğrencilere aynı öğrenme fırsatını sunmaktadır . Hakkarideki çocuk da Nişantaşındaki çocuk da aynı derse ulaşma imkanına sahiptir .
  Radyasyon için söylenecek çok şey var. Niye cep telefonlarıonı yasak etmiyorsunuz. Niye otomobil kullanmağı yasak etmiyorsunuz. Hergün binlerce insan ölüyor . Tabletin yaydığı radyasyon bir hiç mertebesindedir. Bir otobüsde kaç tane cep telefonu var. Şimdiye kadar hepimiz ölmüştük.
  Şu yandaş şirket sloganından da kurtulun lütfen . Ne kadar rahat konuşuyorsunuz hayret ediyorum.
  Siz hayatta mutlu musunuz ? Bütün mesele burada . Teşekkürler mgozaydin@hotmail.com

  1. otobüse her gün biniyorsunuz ama ne kadar kalıyorsunuz içinde bu da önemli telefon görüşmeye başladığınızda daha fazla radyasyon yayar bilgisizliğiniz ve taraflılığınız nasılda belli oluyor

 2. ÖVDER
  Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi
  http://www.ovder.org/ bilgi@ovder.org

  Fatih Projesi bugün eğitimin öncelikli ihtiyacı değildir.
  Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından “yeni bir çağın başlangıcı “ diye ifade edilen Fatih ( Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi Bugün eğitim sistemimizin öncelikli ihtiyacı değildir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Başbakanlık bu proje için, ne sendikalarla, ne velilerle ne de öğrencilerle hiçbir çalışma yapmamıştır. Sadece şirketlerle sözleşmeler yapmıştır.
  Bu projenin alt yapısının hazırlama süreci,
  AKP, 3.12.2003 günlü, 5005 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Yasanın 2. maddesiyle 1739 sayılı Yasanın 55. maddesinde değişiklik yapmıştır. Değişiklikle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak yardımcı eğitim araçlarının Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmesi uygulanmasına son verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sadece ders kitapları açısından yetkili kılınmak istenmiştir. İlgili yasa hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Söz konusu başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi 15.5.2008 gün ve E.2004/1, K.2008/106 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir. Bunun üstüne Milli Eğitim Bakanlığı 11.06.2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik aracılığıyla, eğitim araç ve gereçleri kapsamında “herhangi bir değerlendirme ve seçime gerek görülmeden” ibaresi yürürlüğe konulmuştur. İşte bu ibare “ben istediğimi yaparım” anlayışı ile Fatih projesini gündeme getirdi.
  Yasalar gereği,
  Eğitim araç ve gereçlerin, Eğitim hizmetinin niteliğine katkısı,• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinde yer alan ilkelere uygunluğu, gibi çeşitli kriterler üzerinden denetlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eğitim araç ve gereçlerinin, Talim Ve Terbiye Kurulu Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve ASO Müdürlüğü’nün denetiminden geçmesi gerekirdi. 11.06.2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik aracılığıyla,. Bu yasal hüküm yerine getirilmediği için Eğitim Sen, eğitim araç ve gereçleri kapsamında “herhangi bir değerlendirme ve seçime gerek görülmeden” ibaresini gerekçe göstererek, Danıştay’a dava açmış, Danıştay 8. Dairesi de 29.11.2011 gün ve E: 2011/6965 sayılı kararı ile bu ibaretinin uygulanmasına durdurma kararı verilmiştir.
  Fatih Projesi kapsamındaki eğitim araç ve gereçlerinin, yani tablet bilgisayar, elektronik tahta ve dizüstü bilgisayar gibi materyaller incelenmemiştir. Talim ve Terbiye Kurulu Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi ve ASO Müdürlüğü inceleme yapılmadığını belirtmiştir. Yani bu projenin eğitimin niteliği ve çocuklarımıza yararı açısından bir değerlendirme bilgisi yoktur.
  AKP hükümeti, gerek Anayasa Mahkemesi’nin gerek Danıştay’ın ilgili kararlarını hiçe saymakta, Fatih Projesi kapsamındaki eğitim araç ve gereçlerinin, yani tablet bilgisayar, elektronik tahta ve dizüstü bilgisayar gibi materyalleri inceletme gereği dahi duymamıştır.
  2004-2005 yıllarında Talim Ve Terbiye Kurulunca reddedilen ve belli çevrelerce çıkartılan Vitamin CD’lerindeki çeşitli film, animasyon, grafik gibi unsurların bugün Z (zenginleştirilmiş) kitap olarak öğrencilerin önüne konulmak istenmesi, bu projenin kimler hizmet ettiğinin belirtilerini vermektedir.
  Eğitim sistemimizin temel sorunları öncelikle çözüm beklemektedir.
   •_ Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yaklaşık 60 bin ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılmıştır. Üstelik Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre 150 bin öğretmen açığı bulunmaktadır.
   İlköğretimde ikili ve taşımalı eğitim sorunu halen çözülmeyi beklemektedir.
   İller, semtler, okullar hatta aynı okulda sınıflar arasında eğitim uygulamaları ve mali kaynaklar açısından uçurumlar günden güne artmaktadır.
   İşsizlik ve yoksulluğun arttığı, çocuklarına harçlık veremeyen, dişinden tırnağından artırarak dershanelere para yetiştirmeye çalışan velilerimiz her gün ayrı bir stres yaşamaktadır.
   Okullara yeterli ödenek göndermeyip, eğitimi velilerimizin sırtına yıkan bir anlayış eğitimde niteliğinin artmasını ister mi?
   Birkaç yıl sonra tablet ve yardımcı tablet adı altında satışlarla veliler ne kadar para ödeyecekler?
   40 kişilik bir sınıfta, 2000 kişilik bir okulda tablet bilgisayarlarının, sınıfa ve okula yayılan radyasyon miktarının ölçümü yapıldı mı?
   • MEB her sınıfı baz istasyonuna çevirebilecek bir projenin, çocuklarımızın sağlığı üzerinde yaratacağı olası etkileri araştırmış mıdır?
  Bunların hiç birisi cevaplanmamıştır. Ancak belli olan bir gerçek var ki, o da bugün için 8 milyar dolarlık bir kaynak yandaş şirketlere aktarılmaktadır.
  Biz öğrenci velileri olarak, bu kaynağın eğitime aktarılmasının, okulların ihtiyaçları için kullanılmasını istiyoruz.
  Orhan yüce- şube başkanı-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.