Gelişim Dönemlerine Uygun Eğitim ve Meslek Seçimi

Çevremde mutsuz insanlar görüyorum. Mutsuzluk sebeplerini düşünüyorum, sorguluyorum, araştırıyorum. Bulduğum sebeplerden bir tanesi kendilerine uygun olmayan işlerde çalışıyor olmaları yani yanlış meslek seçimi.

İnsanın hayatıyla ilgili vereceği en önemli kararlardan birdir, meslek seçimi. Bizim eğitim sistemimiz içinde meslek seçimi ilköğretimin sekizinci sınıfından sonra ya da lise öğreniminin sonunda yapılmaktadır. İlköğretimin sonunda meslek liseleri aracılığıyla ya da bir iş yerinde çalışmak suretiyle meslek edinme yoluna gidilmektedir. Lise sonunda ise, genellikle üniversite aracılığıyla yani yüksek okul ve fakülte öğrenimi sonunda ya da yine bir iş yerinde çalışarak meslek ediniliyor ki bu genellikle genel liseye giden gençler için geçerli bir durum oluyor.

Ülkemizde bir yandan okuyup bir yandan da yaz tatillerinde çalışan ve böylece bir meslek edinme süreci yaşayan öğrencilerden de söz edebiliriz. Bu genellikle baba mesleği olarak babanın iş yerinde ya da bir akraba yanında gerçekleşmektedir. Buna da çıraklık sistemi diyebiliriz. Özellikle ilköğretimde anne – babaların akademik olarak başarısız gördükleri çocuklarını yine yaz tatillerinde bir meslek öğrenmesi ya da gelir elde etmesi için çırak olarak bir iş yerinde çalıştırdıklarını da görüyoruz.

Şimdi yukarıda oluşturduğumuz görüntüden hareketle her insan toplumsal bir zorunluluk olarak mutlaka bir meslek seçmeli diyebiliriz. Bu seçim ne zaman yapılmalı? Bize göre meslek seçiminde en uygun yaş olarak sekizinci sınıfın sonu görülmektedir. Neden peki? Hemen söyleyelim . İnsanların gelişim evreleri vardır. Bu gelişim evrelerinde meslek seçiminde etkili olan duyuşsal, bilişsel ve psikomotor etkenler söz konusudur.

İnsanın doğumundan itibaren bu saydığım yani duyuşsal, bilişsel ve psikomotor özellikleri gelişme gösterir. Bu dönemler aynı zamanda eğitim – öğretim sistemlerini ve onların içeriğini- düzeyini belirlemiştir. Yani ne öğretmek istiyorsanız mutlaka bu gelişim özelliklerinin düzeyine göre hareket etmek zorundasınız. Bireye – öğrenciye bulunduğu gelişim döneminin dışında, gelişimdeki farklı bir düzeye ait eğitim – öğretim içeriğini öğretmeye zorlarsanız, seçime zorlarsanız birey – öğrenci o alanda başarısız olur.

Meslek seçimi de böyle bir özellik göstermektedir. Kendini siyasete kaptırmış bazı eğitim bilimciler bu gelişim özelliklerini bildikleri halde çeşitli bahaneler uydurup kesintisiz zorunlu sekiz yıllık ilköğretimin kesintili hale getirilmesini talep etmektedirler. Oysa siyaseten değil de bilimsel bir kafayla baksalar yani işgal ettikleri mevkilere uygun olarak davransalar gelişim özelliklerini dikkate aldıklarında önerdiklerinin birçok insan için başarısızlık, mutsuzluk yani yıkım anlamına geldiğini göreceklerdir.

İnsan ilköğretimin birinci kademesinde gelişimsel olarak somut işlemler dönemindedir. Bu dönem içinde elbette “büyüyünce ne olacaksın” sorusuna yanıt verirler. Elbette gelecekte kafalarında yapmak istedikleri bir iş ismi vardır. Vardır da bunu neye göre / ne ile belirlemiştir? Bu sorunun yanıtını hep beraber verebiliriz: hayalleriyle, hayallerine göre. Hayat peki, izin verir mi buna? Elbette, hayır. O zaman çocuğun kendi adına gerçekçi olmayan meslek seçimini gerçekçi hale getirmek anne- babaya düşer. Onlar seçimi yapar. Bu seçim anne – baba için gerçekçidir de hatta eğitimciler için peki, çocuk için gerçekçi midir? Bu sorunun yanıtını da beraber verebiliriz: Hayır. Çünkü çocuk daha yarım insandır. Gelişimini tamamlamamıştır . Bu dönemde çocuk hayalcidir.

Sık sık meslek seçiminde fikir değiştirir. Anne – baba baskınsa, otoriterse çocuk artık anne – babanın seçtiği mesleğin gereklerini yerine getirir. Sonrası usta – çırak ilişkisi içinde, öğretmen – öğrenci ilişkisi içinde trajik bir yaşam. Çünkü çocuk henüz kendisi hakkında gerçekçi fikirlere sahip olmaya yeni yeni başlamaktadır.

Bu yaştan( altıncı sınıftan) itibaren soyut işlemler dönemine geçmektedir. Ben kimim? Yeteneklerim neler? Ben bu hayatta neyi daha iyi yapabilirim? Benim en çok sevdiğim nedir? Ben bu mesleği seviyorum diyebileceği ve ben bu işi yaparsam mutlu olurum saptamasında bulunacağı döneme henüz girmektedir.

İşte tam da burada, bu dönemde , hem akademik hem duyuşsal hem de psikomotor açıdan birey kendine gerçekçi yaklaşarak doğru bir meslek seçimi yapabilecektir. Bu nedenle çocuklarımızı eğitim – öğretimden koparmadan, sekiz yılın sonunda onların kendilerine gerçekçi gözle bakmalarını sağlamak, ilgi ve yeteneklerini açığa çıkarmak ve bunlar doğrultusunda meslek sahibi olmalarını sağlamak gerekir. Mutlu – başarılı bireylerin yolu buradan geçer. Aksi takdirde anne – babaların benzerlerini yaratırız ki eğitimin amacı çocukları anne – babaların benzeri yapmak değil onların en azından bir adım önüne geçirmektir. Zaten , ilerleme, gelişme ve kalkınma da bu şekilde olur.

Zekai EKŞİ, 27.12.2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.