Genç-Sen de Kapatıldı

2007 yılında kurulan ve bir sonraki yıl İstanbul Valiliği’nin kapatılması istemi ile hakkında dava açtığı Öğrenci Gençlik Sendikası, Genç-Sen AKP’nin demokrasisinden nasibini almış ve kapatılmıştır.

Öğrencilerin demokratik taleplerine ve örgütlenme hakkına getirilen bu darbenin eğitim sisteminin tamamen piyasalaştırıldığı bir döneme denk gelmesi ise manidardır.

Bir taraftan kopyacılara karşı haklarını arayan lise öğrencilerini tehdit eden diğer taraftan da demokratik taleplerini ifade eden üniversite öğrencilerine polis şiddetini reva gören AKP’nin örgütlenme özgürlüğünden ne anladığı böylelikle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anayasal bir hak olan parasız eğitimi talep eden gençlerin tutuklandığı bir ülkede öğrencilerin sosyal, ekonomik, demokratik ve kültürel çıkarlarını savunma arayışının ürünü olan bir sendikanın kapatılması muhalif seslerin kısılmak istenmesinden başka bir şey değildir. Ancak bilinmelidir ki gelecekleri işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk ve şiddetle kuşatılan gençlerin demokratik talepleri, mahkeme kararlarıyla engellenemeyecektir.

AKP’nin saldırıları karşısında “Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” diyebilmenin giderek hayati bir rol oynadığı bugünlerde, örgütlü mücadele kültürümüz her türlü baskı ve yıldırmayı aşabilecek güçtedir.

Bilinmelidir ki Eğitim Sen olarak emekçilerin, kadınların, işsizlerin ve gençlerin demokratik taleplerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz. -Eğitim Sen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.