“İkinci Defa İl Dışı Yapılmasını İstiyoruz”

2014 yılı İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme süreci 2013 – 2014 yılını yansıtan norm güncellemesinin ardından yapıldığı için, 2014 – 2015 yılı norm kadrolarını yansıtmamaktadır. Bu yüzden atama döneminde bir sürü sorunla karşılaşılmıştır.

Aşağıda sayacağımız sorunlar iller arası ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sürecinin tekrar yapılmasının gereklilikleri konusunda sizlere ışık tutacaktır ki, aşağıda sayacaklarımız sorunların sadece küçük bir bölümünü yansıtmaktadır.

• Yıllarca zorunlu hizmet bölgelerinde fedakârca görev yapan Sınıf Öğretmenleri için bu yer değiştirme döneminde, sadece 36 il için 6525 kadro açılmış ve bunlardan 1, 2 ve 3. Bölgede açılan kadro sayısı sadece ve sadece 97’dir. Geriye kalan 6428 kadro 4, 5 ve 6. Bölgede yani zorunlu hizmet bölgeleri diye tabir ettiğimiz bölgelerindedir. İl içi yer değiştirme döneminde açılan kadrolara baktığımızda hemen her ilde sınıf öğretmeni ihtiyacı olduğu görülmektedir. Zorunlu hizmetini 3 hatta 4. Kez tamamlayan sınıf öğretmenlerinin mağduriyetinin giderilmesi için norm güncellemelerinden sonra iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme yeniden yapılmalıdır.

• 2013 – 2014 norm güncellemelerine göre yapılan iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme, süreci kapatılan bir çok mesleki bölümün dikkate alınmadığının, bu yüzden bir çok problemin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Örneğin Sağlık Hizmetleri Sekreterliği bölümünde bu atama döneminde sadece 3 norm açılmıştır. Bunlardan Diyarbakır Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde bölüm olmamasına rağmen norm açılmış ve buraya atanan öğretmen tayini çıkar çıkmaz norm fazlası olmuştur. Bir diğer okul Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde bölüm 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında kapatılmış olmasına, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında sadece 11 ve 12. Sınıflar olmasına ve okulda hali hazırda 2 bölüm öğretmeni bulunmasına rağmen bu okula bu atama döneminde norm açılmış ve atanan öğretmen en fazla 1 yıl sonra tüm öğretmenler ise 2 yıl sonra norm fazlası olacaktır. Bir diğer okul Taşköprü Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde de durum aynıdır. Oysa ki diğer illerde bu bölümde öğretmeni olmayan bir çok okul vardır. Bu meslek liselerinde yaşanan sorunların sadece küçük bir örneğidir. Bu mağduriyetin giderilmesi için iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme yeni normlara göre tekrar yapılmalıdır.

• Ayrıca yeni çıkartılan norm kadro yönetmeliği ve talim terbiye kurulunun yayınladığı çerçeve programlar dikkate alındığında değişen ders saatleri neticesinde bazı branşlarda öğretmen ihtiyacı artacak, bazı branşlarda bazı illerde öğretmenler norm fazlası olacaktır. Norm fazlası öğretmenlerin ayın il içinde normu bulunmaması halinde öğretmen ya atıl olarak Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilecek ya da farklı branşlardaki derslere girerek eğitim kalitesi düşürülecektir. Bu durumda olan öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için il içi atama ile il dışı atamanın puan üstünlüğüne göre aynı anda yapılması gerekmektedir. Örneğin, Biyoloji, Kimya, Fizik öğretmenleri yer değiştirmede çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Eski çerçeve programda sadece ortaöğretim 1. Sınıfta 2 saat olarak görülen bu dersler, yeni çerçeve programda ortaöğretim 1 ve 2. Sınıflarda zorunlu hale getirilip 3 saat’e çıkartılmış ve diğer sınıflarda da seçmeli olarak seçilebilmektedir. Basit bir hesaplamayla sadece zorunlu dersler 4 saat artırılmıştır. Büyükşehirlerde ortalama şube sayısının 5 olduğu düşünüldüğünde her okul için ayrı ayrı her branştan 1 öğretmen ihtiyacı oluşacaktır.

• Ayrıca 2010 yılında yaşanan kopya mağduriyeti halen devam etmektedir. O dönemde ilk atamalar bilindiği üzere Aralık ayında yapılmıştır. Bu dönem atanan arkadaşlarımız geç atandıkları için mağduriyet yaşamıştır, bu mağduriyetlerin bir kısmı Bakanlığımızca yapılan olumlu çalışmalar sonucunda giderilmiş ancak askerlik yapan öğretmenlerin durumu hiç gündeme gelmemiştir. Normal bir dönemde atanan bir öğretmen askerliğini uzun dönem yaptığında gittiği yerde 4 yıl sonra yer değiştirme hakkını elde etmekte, ancak 2010 kopya mağdurları aralıkta atanmasına rağmen eylül ayı baz alındığında bu süre 5 yıla çıkmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler 31 Aralık tarihi baz alınarak norm güncellemelerinden sonra yeniden yapılmalıdır.

Yine burada anlattıklarımız duygusallıktan uzak tamamen iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmenin norm güncellemelerinden sonra tekrar yapılması ile ilgili gereklilikleri anlatmaktadır.

Oysa 16 yıldır ailesinden 1700 kilometre uzakta görev yapan bir öğretmenimizin tek isteği olan her bayramda ailesinin yanında olması için bir şans daha verilmesi ona çok görülmemelidir, ya da fedakârca ailesinden kilometrelerce uzakta görevini yapan hasta bir babanın çocuğunun en azından ayda bir kere ziyaretine gelmesini istemesi için bir şans daha verilmesi ona çok görülmemelidir.

Bütün bu nedenlerden dolayı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmenin norm güncellemelerinden sonra tekrar yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

1 thought on ““İkinci Defa İl Dışı Yapılmasını İstiyoruz”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.