İller Arasında Garip Bir Durum

İl Dışında Teknik Hata

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirmelerinde tüm kurumları tercih hakkı verilip, atama sırasında kontenjana tabi tutulması hak mağduriyetlerine yol açacaktır.

2010 yılına girilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama yönetmeliğini değiştirerek yer değiştirmeler hususunda bugüne kadarki yerleşik uygulamalar konusunda değişikliğe giderek, yeni uygulamalara imza atmıştır.

Bu uygulamalardan birisi olan öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde değişikliğe gidilerek, yer değiştirme işlemlerinin birlikte yapılması yoluna gidilmiştir. Ancak, yer değiştirme işlemlerinin başlamasına müteakip beraberinde de bazı sıkıntılar kendisini göstermeye başlamıştır.

Bugünlerde müracaatları başlayan öğretmenlerin il içi ve  iller arası yer değiştirme işlemlerinde iller arasında kontenjan sınırlaması getirilmesi hak mahrumiyetlerine yol açacaktır.

Bakanlık tarafından ilk olarak iller arası yer değiştirme kontenjanları açıklanarak, branşlar bazında illerin il dışından alacakları öğretmen sayıları açıklanmıştır.

Atama kılavuzunun yayımına müteakip ise illerin kurumlar bazında branşlara göre öğretmen ihtiyaçları yayımlanarak hangi branşta hangi kurumda açık bulunduğu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Atama takvimine göre müracaatların başladığı gün ise MEBBİS modülü üzerinden müracaatlar alınmaya başlanmıştır. İllerin ihtiyacı olan öğretmen açıklarının tamamının sisteme aktarılarak il içi ve il dışındaki tüm öğretmenlere tercih etme fırsatının verilmesi atama işlemi gerçekleştirildiğinde öğretmenlerin hak mağduriyetlerine yol açacaktır.

MEB, atama işlemleri başlamadan il dışlarına kontenjan sınırlaması getirmiş, ancak tercih işlemlerinde kontenjan sayılarından fazla okulu tercih etme hakkı vererek hat a yapmaktadır. Bir diğer ifadeyle tercih işlemlerinde kontanjandan fazla tercih hakkının verilerek atama işleminde kontenjana bağlı kalınması öğretmenlerin hak mağduriyetlerine yol açmaktadır.

Durumu bir örnekle açıklayacak olursak;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.