İnternet: Canavar mı Hak mı?

Murat SELENOĞLU

İnternette sansür uygulamalarının sıkça tartışıldığı bu dönemde Alternatif Bilişim Derneği, “İnternet Kullanıcı Hakları Bildirgesi” hazırlıyor. Bildirgede, Başbakan’ın “canavar” tanımına karşılık internet, “hizmet değil bir hak” olarak tanımlanıp, düzenlemelerin buna göre yapılması gerektiğine vurgu yapılıyor.

İnternette yasaklar, yayın durdurmalar ve filtre uygulaması derken, “sansür” daha da tartışılır hale geldi. Siyasi otorite, yasaklar için “suçla mücadele”, “çocuk ve aileyi koruma” hatta “özgürlük” temalarını öne çıkarırken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İnternet medyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “otokontrol ile internetin bir canavar olmasını engellemek ve yararlı hale getirmek zorundayız” sözleri dikkat çekti. Alternatif Bilişim Derneği tarafından hazırlanan “İnternet Kullanıcı Hakları Bildirgesi” internetin “hak mı,”, “hizmet mi”, “özgürlük mü” yoksa siyasilerin diliyle “canavar mı” olduğu tartışmalarını noktalayacağa benziyor.

‘HİZMET DEĞİL HAK’

Dernek e-posta listesine gelen önerilerden yola çıkarak, “İnternet Kullanıcı Hakları Bildirgesi” hazırladı. Bildirgede, internetin “bir hizmet değil hak” olduğu vurgulanarak, “İnternet kullanıcısı olmak her yurttaşın temel hakkıdır. Devlet gerekli yasal düzenlemeler ve icra organlarıyla bu hakkı güvence altına almakla yükümlüdür” denildi. Bildirge, kullanım ve etkileme alanı itibariyle internetin ulaştığı boyut düşünülerek internete ilişkin tanımlamalar da getiriyor. İnternet kullanıcılarının katkı ve tartışmalarına açık olan bildirgeye http://www.alternatifbilisim.org/wiki/Kullanıcı_Hakları_Bildirgesi adresinden erişebiliyor. İnternet kullanıcıları bu adres üzerinden önerilerini iletiyor.
Bildirge’nin 22 Ocak tarihi itibariyle son hali şu şekilde:
“* İnternet bir hizmet değil bir haktır.
* İnternet kullanıcısı olmak her yurttaşın temel hakkıdır. Devlet gerekli yasal düzenlemeler ve icra organlarıyla bu hakkı güvence altına almakla yükümlüdür.
* Kullanıcı olmak için gerekli bağlantı ve teknolojilere, mümkünse ücretsiz ya da minimum bedeller karşılığında erişmek her yurttaşın hakkıdır.
* Ulusal/fiziki sınırların olmadığı, evrensel bir ortam olan internette kullanıcılar, hiç bir sınıfsal, ulusal, kültürel, cinsel, dinsel vb. ayrımlar gözetilmeksizin eşittir.
* Dijital teknolojileri, İnternet ve yeni medya ortamlarını kullanabilme bilgi ve becerisi edinebilmek her yurttaşın hakkıdır. Bunun için gerekli alt yapı ve eğitimleri sağlamak kamunun görevidir.
* İnternet için kurulan alt yapılar şeffaf olmalıdır. Bu sistemler için kullanılan hard/soft teknolojiler ile bu yapıları kuran/işleten, özel/kamusal kuruluşlar kullanıcıların denetimlerine açık olmalıdır. Şeffaflık yurttaşın temel hakkı, kamusal düzenleyici ve hizmet sağlayıcıların ödevidir.
* Kullanıcıların seçimlerine saygı, İnternetin hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan özgürce gelişebilmesi için net tarafsızlığı, alt yapı ve hizmet sağlayıcılar için zorunlu bir ilkedir. Tarafsız internet erişimi her kullanıcının hakkıdır.

EVRENSELLİK, AÇIKLIK VE ÇOKSESLİLİK KORUNMALI’

* İnternet bugün, düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçekleştiği öncelikli iletişim alanı haline gelmiştir; aynı şekilde, müdahale edilmeden, sansürlenmeden bilgi edinme ve haber alma hakkının özgürce kullanılabildiği en önemli platformdur. Dahası, internet herkesi bir yayıncı haline getirmekte, bu yönüyle iletişimi demokratikleştirmekte ve kamu yararının ortaya çıktığı ayrıcalıklı iletişim ve etkileşim platformuna dönüşmektedir. İşte bu yüzden, internetin evrenselliği, bütünlüğü, açıklığı ve çok sesliliği korunmalıdır.

‘SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ VE SÖZ TEMEL HAKTIR’

* İnternet insani etkileşim ve sosyal ilişki için temel bir platform haline gelmiştir. Bu durum, internet erişimini en az seyahat özgürlüğü kadar temel bir insan hakkı haline getirmektedir. Bugün bir insanın seyahat özgürlüğü engellenemeyeceği gibi, internet erişimi de engellenemez.
* İnternet, sadece bir iletişim alanı değildir; o bir etkileşim alanıdır. Bu da interneti örgütlenme özgürlüğünün asli parçası haline getirmektedir. İnternet bugün insanların örgütlenmek, demokratik bir biçimde katılımda bulunmak, tepki ve protestolarını demokratik bir biçimde ifade etmek için kullandıkları en önemli platform haline gelmiştir. Bu yüzden internete erişim hakkı, örgütlenme hakkının asli bir parçasıdır ve kısıtlanması demokratik hakların ihlali demektir.

‘ÖNCELİK SANSÜR VE YASAK DEĞİL HAK VE ÖZGÜRLÜK OLMALIDIR’

* İnternetin gayri-merkezi, tarafsız, sınır-aşan ve etkileşimli doğası, onu düşünce, ifade, bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün asli parçası kılmaktadır. İnternete devlet denetimi ve gözetimi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki en büyük engellerdir. Özgür ve sınırsız bir İnternet her kullanıcının hakkıdır. İnternet erişim hakkının korunması, temel haklar olan düşünce, ifade, bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün korunmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Dünyayı izleyebilen, kendi adına seçimler yapabilen geniş görüşlü fertler olabilmek için sınırsız ve özgür internet erişimi elzemdir.
* Düzenleyici yasalar, sansür ve yasakları değil, hak ve özgürlükleri öncelemelidir. Suçla mücadele, çocuk ve aileyi korumak, terörizm gibi konjonktürel, muğlak, evrensel olmayan sebeplerle gerçekleştirilen erişim engellemeleri, kelime yasakları, merkezi filtrelemeler vb. yasak ve yaptırımlar sansürdür. Sansürsüz İnternet her yurttaşın hakkıdır.
* İnsanlar şeffaf yasal zorunluluklar olmadığı sürece İnternet ortamındaki faaliyetleri nedeniyle kimliklerini açıklamaya zorlanamazlar. Anonim olmak her kullanıcının hakkıdır. Temel bir hak olan mahremiyet hakkı internet üzerinde yasal güvence altında olmak zorundadır.

‘KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ ESASTIR’

* İnternet kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliği esastır. Kullanıcılar, bu verilerinin hangi amaçlarla toplandığı ve nasıl kllanıldığını bilmek, buna itiraz etmek, kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek hakkına sahiptir.
* İnternet kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliği esastır. Kullanıcılar, bu verilerinin hangi amaçlarla toplandığı ve nasıl kullanıldığını bilmek, buna itiraz etmek, kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek hakkına sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.