Kadroya Geçene Yolluk Ödenir mi?

Mahkeme, sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken başka bir kuruma kadrolu şekilde atanan öğretmene yolluk ödenmesine hükmetti. Mahkeme “kadroya geçen öğretmene sürekli görev yolluğu ödenmelidir” kararı verdi.

Kastamonu-Tosya Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi’nde sözleşmeli olarak görev yaparken, Bartın-Merkez Hasankadı Çok Programlı Lisesi’ne kadrolu öğretmen olarak atanan Baki Şişman için açılan yolluk davası sonuçlandı.

Zonguldak İdare Mahkemesi, söz konusu atama işlemi nedeniyle Baki Şişman‘a sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bireysel işlemin iptaline engel teşkil etmeyeceği, sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin günün koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ve sürekli görev yolluğunun yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle açılan davada, işlemin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

Sözleşmeli Öğretmen Yolluk Alabilir mi?

Mahkeme, 2011/ 395 Esas ve 2011/598 karar sayılı iptal kararında, “Sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan ve dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 6245 sayılı Kanun’un 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, kamu hizmetinin yürütülmesi noktasındaki sorumluluk bakımından aralarında farklılık olmayan memur ve sözleşmeli statülü kamu görevlileri arasında hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracak şekilde 6245 sayılı Kanun’un 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirme yapılıp davacının ilk defa memuriyet kadrosuna atandığından ve bu durumda olan memurlara yolluk ödenmeyeceğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi. -egitimgazetesi

Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu olarak başka bir kuruma atanan ve sürekli görev yolluğu almak isteyen çalışanlar, bu taleplerini içeren bir dilekçe ile kurumlarına başvurabilir ve gelecek ret cevabı ile dava açabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.