‘KAMUDA GÜVENCESİZ ÇALIŞMA YAYGINLAŞIYOR’

KESK Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “Kamuda güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor” başlıklı araştırmaya göre, son 3 yılda sözleşmeli sayısında yüzde 67’lik artış oldu, öğretmenler 5 farklı biçimde istihdam edildi. Eğitim sektörü başta olmak üzere sayısı yüz binleri bulan kadro açığının derhal giderilmesini isteyen KESK Genel Başkanı Sami Evren, son 8 yıldır kamu emekçilerinin sayısının yerinde saydığını kaydetti.

KESK Genel Başkanı Sami Evren ve KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, genel merkez binalarında KESK Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “Kamuda güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor” başlıklı araştırmayı bir basın toplantısı ile açıkladı. Yıllardır uygulanan neo-liberal politikalarla çalışma hayatının emekçiler için “cehenneme” çevrildiğini kaydeden Evren, mevcut düzenin tam anlamıyla bir adaletsizlik düzeni olduğunu söyledi. Güvencesiz çalışmaya karşı çeşitli eylem ve etkinlikler yapacaklarını duyuran Evren, “Çağdaş kölelik anlamına gelen ve bir gün sonrasının bile güvence altında olmadığı bu istihdam biçimini kabul etmemiz, sessiz kalmamız mümkün değildir; bu kendimizi, emekçi kimliğimizi inkâr anlamına gelir” şeklinde konuştu. Araştırma sonucunda AKP’nin iktidara geldiği son 8 yıldır kamu emekçilerinin sayısının yerinde saydığını dile getiren Evren, “Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, kadrolu kamu emekçilerinin sayısı 2001 yılı baz alındığında yerinde sayarken, 2002 yılı baz alındığında ciddi bir daralma göstermiştir. Buna karşın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre, 2001-2009 yılları arasında nüfus artışı yüzde 10 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, kamu alanında ciddi bir personel eksikliğinin bulunduğu bir süreçte üniversitelerden yeni mezun olan on binlerce gencin kuralsız, esnek ve güvencesiz istihdama ya da işsizliğe mahkûm edilmesidir” dedi.

‘SON 3 YILDA SÖZLEŞMELİ SAYISINDA YÜZDE 67’LİK ARTIŞ OLDU’

Son 3 yılda sözleşmeli sayısında yüzde 67’lik artış olduğuna dikkat çeken Evren, şunları kaydetti: “Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü istatistikleri esas alındığında 2009 yılında kamuda Kamu İktisadi Teşekülleri, Belediyeler ve İl özel idareleri hariç serbest kadro sayısı 2007 yılına göre sadece yüzde 1,8 artış gösterirken, sözleşmeli personel sayısı 120 binden 202 bine çıkarak yüzde 67 oranında bir yükseliş göstermiştir. 4/C kapsamındaki geçici personel sayısı ise 2007 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçici personel alımı nedeni ile yüksek görünmektedir.”

‘ÖĞRETMENLER 5 FARKLI BİÇİMDE İSTİHDAM EDİLİYOR’

Öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, geçici sözleşmeli, vekil ve ücretli olarak 5 farklı biçimde istihdam edildiğine işaret eden Evren, kadrolu hizmetli alımının neredeyse dondurulduğunu söyledi. Evren, sözlerini şöyle sürdürdü: “Haziran 2009 itibari ile Genel Bütçeli İdarelerdeki sözleşmeli personelin yüzde 52’si (52 bin 319 kişi) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindedir. Bu sayı Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu’na göre Şubat 2010’da 73.950’ye ulaşmıştır. Buna göre, sözleşmeli personel sayısı 2007 yılından bu yana Milli Eğitim alanında 3,64 kat artış göstermiştir. Sosyal güvenlik istatistiklerine yansıyan en önemli gerçek, eğitim alanında kamu kapsamında çalışan, zorunlu sigorta kapsamındaki kişi sayısındaki artıştır. 2008 yılında bu sayı 148 bin iken, 2009 yılında 229 bine yükselmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı (MEB İDBB) 2009 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Aralık 2008 itibari ile ders ücreti karşılığı çalışan öğretmen sayısı 55 bin 786’dır. SGK rakamlarına da yansıyan bu kesimler güvencesiz ve kuralsız olarak çalıştırılan bu öğretmenler oluşturmaktadır. Bunun yanında kamuda eğitim sektöründe güvencesiz istihdam edilen hizmetlilerin sayısı önemli bir düzeydedir. Eğitim ve öğretimle ilgili toplam 43.973 kurum bulunmaktadır. Buna karşın hizmetli sayısı, kadrolu 30 bin 066, 4/C kapsamında geçici işçi 5 bin 280 olmak üzere toplam 35 bin 346 adettir. 26 bin 415 kurumda hiç kadrolu hizmetli bulunmamaktadır. Rapora göre, ‘okulların temizlik gibi en temel problemlerinin çözümüne yönelik hiçbir düzenleme yapılmamış olması, özellikle okul yöneticileri ile velileri karşı karşıya getirmekte, okul idarelerini veliden sürekli para isteyen bir mekanizma haline dönüştürmektedir’. Bu çok açık bir itiraftır.”

‘SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 2007-2009 YILLARI ARASINDA KADRO SAYISI SABİT KALDI’

Sağlık sektörünün de taşeronlaşma ve atipik istihdam biçimlerinin etkisi altında olduğunu vurgulayan Evren, sağlık emekçilerine tahsis edilen kadro sayısının 2007-2009 yılları arasında sabit kaldığını, sözleşmeli personel sayısının ise artış gösterdiğini ifade etti. Evren, insan sağlığı alanında kamuda işçi statüsünde çalışan kişi sayısının 2009 yılı Aralık ayı itibari ile 21 bin düzeyine ulaştığını söyledi. Belediye ve KİT’lerdeki istihdam yapısına da dikkat çeken Evren, Aralık 2009 ayı itibari ile söz konusu kurumlarda 12 bin 855 kadrolu kamu emekçisine karşın, 81 bin 616 sözleşmeli kamu emekçisinin çalıştığını dile getirdi. Evren şunları kaydetti: “Özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda çalışan 40 bini aşkın emekçinin (Tekel işçileri bu rakama dâhildir) 4/C kapsamında güvencesiz ve kuralsız çalıştırılmaya mahkum edilmek istendiği bu verilerle görülmektedir. Kamu bankaları ve diğer KİT’lerle birlikte yaklaşık 240 bin kişi daha özelleştirme sürecinin devamı halinde 4/C kapsamına alınma tehdidi altındadır. KİT sisteminde kadrosuz emekçi istihdamı artık genel bir hal alırken, kadrolu olmak istisna haline gelmiştir. Belediyelerde de sözleşmeli çalışmanın hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Kadrolu kamu emekçilerinin sayısı 2007 Haziran’ından, 2009 yılının Aralık ayına değişmezken, sözleşmeli kamu emekçilerinin sayısı aynı dönemde 5 kat artarak 4 bin 812’den 21 bin 705’e çıkmıştır.”

KESK’İN TALEPLERİ

Sonuç olarak başta sözleşmeli personel olmak üzere kamuda çalışan tüm kesimlerin kadroya alınmasını isteyen Evren, şu talepleri sıraladı: “Başta eğitim sektörü olmak üzere sayısı yüz binleri bulan kadro açığı derhal giderilmeli, kadro bekleyen yüz binlerce genç daha fazla mağdur edilmemelidir. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, daha önceki özelleştirmeler sonucunda mağdur edilen on binlerce emekçi kadrolu olarak çalışma yaşamına kazandırılmalıdır. Kamu emekçilerinin iş güvencelerini ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü girişim askıya alınmalıdır.”

Evren, 10 Nisan’da İstanbul’da Demokratik Anayasa için miting yapacaklarını, 17 Nisan”da Eğitim Sen’in sözleşmeli öğretmenlere ilişkin bir programının olduğunu, Nisan ayı sonunda Hastane Birlikleri Yasasına ilişkin SES’in iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini, 1 Mayıs’ta 6 konfederasyon olarak 1 Mayıs’ı ortak kutlayacaklarını ve 26 Mayıs’ta da genel eylemi genel greve çevirmeyi amaçladıklarını söyledi. (DİHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.