Kamuda Türban Düzenlemesine Dava

Eğitim-İş, kamuda türban düzenlemesini mahkemeye götürüyor.

Eğitim-İş, kamuda türbanı serbest bırakan yönetmeliğin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’da dava açtı.

Yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan düzenlemenin devlet memurlarının dini kıyafetleriyle görev yapmalarına olanak sağlayacağını hatırlatan Eğitim-İş, uygulamanın laik devletin güvencesi altında olan vicdan ve inanç özgürlüğünü tahrip edeceğini belirtti.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliği, keyfi düzenlemeyi yaşama geçiren hükümetin temsil ettiği siyasi anlayışın Anayasa’yı açık bir kasıtla yok sayan tasarruflarıyla ağır biçimde tahrip edilmiştir. Dünya üzerinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, toplumun bütün renklerinin kardeşçe kendisini ifade edebildiği tek İslam toplumu olan halkımız, hızla çağdaş toplumların acıyarak baktığı şer’i kurallarının hüküm sürdüğü geri kalmış toplumlar ligine itilmektedir.

Düzenleme bu olumsuz sürecin aşamalarından birisidir ve “Anayasaya”, “Anayasaya aykırı oldukları ileri sürülemeyen devrim kanunlarına”, “ulusal” ve “uluslararası yargı kararlarına” aykırıdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.