Kar Tatilinde Ek Ders Mağduriyeti

Kar tatili öğretmenleri ekonomik olarak mağdur ediyor. Kar tatili ilan edilen okullarda çalışan öğretmenler, ellerinde olmayan bir sebepten dolayı ek derslerinden mahrum kalmakta.

Kışın oldukça sert geçtiği bir yıldayız. Kar yağışları yurdumuzu olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları, bir çok ilde ve ilçede eğitim öğretimin aksamasına neden oluyor.

Öğrencilerin kendi imkanlarıyla ve okul servisleriyle okula ulaşmaları mümkün olmadığında ya da tehlikeli olduğunda İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile okullar en az bir günlük süreyle tatil edilmekte.

Bazı illerde öğrenciler okullarına ulaştıktan, öğretmenler görevlerine başladıktan sonra okulların tatil edildiği bilgileri tarafımıza ulaşmakta. Genellikle öğrencilerin sınıflarına girdiği, öğretmenlerin, 2-3 ders işlediği durumlarda da kar tatili kararı çıkabilmekte. Tatil kararı ile, okula ulaşılmış, derse başlanmış olunsa da dersler sonlandırılmakta, öğrenciler evlerine gönderilmekte.

Öğretmenler Mağdur Olmakta

Kar tatili ilanının geciktiği bu gibi durumlarda öğrencilerin bir kısmı veliler tarafından okula gönderilmese de, öğretmenler binbir zorlukla ve trafikteki bir çok tehlikeyi göze alarak görevlerinin başına ulaşmakta. Ders hazırlığını tamamlayıp okula gelen öğrencilerle derslerine başlayan öğretmenler bu gibi durumlarda ekonomik olarak mağduriyete uğramakta.

Mevcut ek ders yönetmeliğine göre; öğretmenlerin ayda dört günden fazla sevkli oldukları süreler ile hafta içi mesai saatlerine denk gelen resmî tatil, dini bayramlar ve kar tatili gibi her bir gün için 7 saat ek ders ücreti kesilmektedir. Bir günlük kar tatili nedeniyle öğretmenlerin 7 saatlik ek ders ücreti kesilmektedir. Bu da yaklaşık 50 liraya karşılık gelmektedir. Kar tatilinin birden fazla olduğu günlerde ise mağduriyet katlanarak artmaktadır.

Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan öğretmenler, bütçelerini maaş ve ekders toplamına göre yapmakta, çoğu zaman da bütçeleri açık vermektedir. Ucu ucuna hesaplanan harcamalara, kar tatili gibi, öğretmenlerin elinde olmayan nedenlerle eksilen maaş yetmemekte, öğretmenlerin ekonomik sıkıntıları biraz daha artmaktadır.

Ek Ders Yönetmeliği Çarpıklıklarla Dolu

Ek ders yönetmeliği bunun gibi bir çok çarpıklık içermekte.

Her durumda öğretmenlerin mağdur edildiği bir zamanda, öğretmenlerle hiç ilgisi olmayan doğa olaylarının mağduriyeti de yine öğretmenlere yüklenmektedir. Ek ders yönetmeliği kimseyi mağdur etmeyecek, hak kayıplarına imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.