Kaynaşmıyor, Eriyorlar

Engelli öğrencilerin akranlarıyla beraber eğitim almasına yönelik ‘kaynaştırma eğitimi’, kalabalık sınıfların azizliğine uğruyor.

Engelli öğrencilerin akranlarıyla normal sınıflarda eğitim almasını sağlayan kaynaştırma eğitiminde sıkıntılar bitmiyor. Kaynaştırma öğrencileri kalabalık sınıflarda yok olup gidiyor, öğretmenler çaresiz.

Rakamlar da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor: Kaynaştırma eğitimi yapılan üç okuldan ikisinde sınıf mevcutları 35’in üzerinde; engelli öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması zorunlu olduğu halde öğretmenlerin yüzde 23’ü bunu yapmıyor; beş okuldan dördünde ‘özel eğitim’ öğretmeni yok.

Eğitim Reformu Girişimi ve Tohum Otizm Vakfı, ‘Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimin Etkinliğinin Artırılması İçin Politika ve Uygulama Önerileri Projesi’ kapsamında bir rapor hazırladı.

Rapor, okulöncesi 45 bin, ilk ve orta öğretimde 93 bin özel gereksinimli çocuğun aldığı kaynaştırma eğitiminin eksiklerini gösteriyor. Proje kapsamında Türkiye ve dünyadan iyi örnekler incelendi. Tohum Otizm Vakfı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üç okulda uygulanan destek eğitimlerinin pilot uygulamaları takip edildi. Raporun çarpıçı sonuçları şöyle :

İlköğretimde yaygınlaşmasına karşın okulöncesi eğitim ve ortaöğretimde öğrenci sayısı bir hayli düşük. Ortaöğretimde 7775, okulöncesi eğitimde 588 çocuk kaynaştırma eğitimi alıyor.

Kaynaştırma eğitimi yapan okulların üçte birinde sınıf mevcutları 35’in üzerinde. Oysa anaokulunda bu sayı 15’in, ilköğretimde 25’in üzerinde olmamalı.

Kaynaştırma eğitimine yönelik destek alan okul yöneticisi ve öğretmen oranı sadece yüzde 34.6.

Okulların beşte dördünde özel eğitim öğretmeni bulunmuyor. Dörtte birinde kilit bir role sahip rehber öğretmen yok.

2010-2011 eğitim öğretim yılında rehber öğretmen başına, ilköğretimde 1225, ortaöğretimde ise 554 öğrenci düşüyor.

Kaynaştırma uygulamaları yapılan ilköğretim okulları yöneticilerinin yüzde 59.4’ü, öğretmenlerin yüzde 55.1’i kaynaştırma konusunda eğitim almadıklarını belirtiyor.

Öğretmenlerin yüzde 23.1’i kaynaştrıma öğrencileri için hazırlanması gereken Bireysel Eğitim Programı’nı (BEP) hazırlamıyor. Velilerin yüzde 44.3’ü BEP’in kısmen uygulandığını söylüyor. Yüzde 29’u ise BEP’in uygulanmadığını söylüyor.

Üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde sadece 46 öğretim üyesi ve 27 öğretim görevlisi var.

Kaynaştırma uygulamaları yapılan ilköğretim okulları yöneticilerinin yüzde 59.4’ü, öğretmenlerin yüzde 55.1’i kaynaştırma konusunda eğitim almadıklarını belirtiyor.

Öğretmenler sıkıntıları anlatıyor

“Kaynaştırma eğitimiyle ilgili davranışçı yaklaşım, ödül, ceza, pekiştirme üzerine kurulu bir yaklaşım öğrendik. Ben bunu sürekli sınıfta uygulayamam. Matematikte bir problemi çözerken özel eğitim çocuğum oradan bağırıyor. O bağırırken, ‘Hocam göz teması kurun’ deniyor, ‘Git yanına, göz teması kur, ödül ver’. Bunları yapıyoruz ama bazen gerçekten çok tıkanıyoruz.

40 öğrenci ve 4 tane kaynaştırmayla nasıl ilgileneceğim? Mümkün değil. ’Bu iş olmaz, havanda su dövüyoruz’ diyoruz bazen.

Bize kuramsal bilgi gerekmiyor, özel eğitimci değil, sınıf öğretemeniyiz. Bana 40 kişilik sınıfta üç kaynaştırma öğrencisine nasıl hâkim olabileceğimi öğretin.” -Radikal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.