KESK 21 Aralık Çarşamba Günü Grevde

KESK greve çıkıyor. 21 Aralık‘ta KESK, konfederasyona bağlı diğer sendikalarla birlikte greve çıkacak. “İnsanca Bir Yaşam İçin 21 Aralık’ta GREV’deyiz!” diyen KESK‘e yurtdışından da bir çok sendika ve emek örgütü desteklerini sunduğunu açıkladı.

Greve katılacak sağlık çalışanları tarafından, sağlık hizmeti için hastanelere giden acil hastaların mağdur edilmeyeceği, bunun dışında sağlık hizmeti verilmeyeceğini belirtildi.

HALKIN GREVİ DESTEKLEMEK İÇİN NEDENİ ÇOK

Sağlık çalışanları “sağlıkta dönüşüm” adı altında yapılmak istenen değişikliklere karşı alanlara çıkarken halkın da bu grevi desteklemek için çok nedeni olduğu belirtildi.

Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) yaptığı açıklamada;

AKP hükümetinin, ‘sağlıkta dönüşüm’ diye süslediği reklam dönemi bitti, ‘ne kadar para o kadar köfte’ yani paran kadar sağlık dönemi başladı.

“Şimdiki durumda hastalandığımızda ne ödediğimize bakalım;

* Devlet hastanelerinde muayene için katılım payı 8 TL,

* Özel hastanelerde muayene için katılım payı 15 TL,

* Yazılan reçetenin toplam fiyatının %20 si alınıyor,

* Önemli bir hastalığımız geliştiyse, 5 gün içinde aynı dalda farklı bir doktora gidersen 5 TL fazladan ödeme,

* Bazı özel hastaneler muayene farkı olarak 100 TL’ye kadar ve daha fazla ödeme istemektedir. Her türlü tahlil ve tetkikte SGK’nın yaptığı ödemeyi yeterli görmemekte fark ücreti almaktadır” dendi.

GREVE ÇIKANA CEZA VERİLEMEYECEK

KESK, 21 Aralık’ta greve katılacak üyelerine hiçbir şekilde ceza verilemeyeceğini, ceza verilmesi durumunda da sendikaların açacağı davalarla cezaların geri aldırılacağı belirtildi. Daha önceki grevlerde de ceza verilemediğini, ya da verilen cezaların tek tek geri aldırıldını belirten KESK, cezaların geri alınmasıyla ilgili olarak ellerinde bir çok mahkeme kararı olduğunu açıkladı.

Kamu emekçilerinin uluslararası sözleşmeler, AİHM kararları ve Anayasa’nın 90. maddesiyle güvence altına alınan grev hakkından gelen dayanakları olduğu belirtildi.

KESK’İN TALEPLERİ NELER?

– Eğitimde esnek ve güvencesiz çalışmaya son verilmesi için,

– Demokratik, nitelikli, kamusal, laik ve anadilde bir eğitim için,

– Yaratılmaya çalışılan baskı ve korku imparatorluğuna karşı durmak için,

– Gözaltı ve tutuklamaların son bulması için,

– Eğitime ve okullarımıza bütçeden daha fazla pay ayrılması için,

– Öğretmen açıklarının kapatılması ve ataması yapılmayan öğretmenlerin kadrolu atanması için,

– Sefalet zamlarına ve ek ödemelerdeki adaletsizliğe dur demek için,

– KHK’lar ile getirilen haksızlıkların ve özellikle ek ödemelerle ilgili adaletsizliklerin düzeltilmesi için,

– Performans değerlendirmesi ve rotasyon uygulamalarının kaldırılması için,

– YÖK’ün kaldırılması, üniversitelerin özerk, bilimsel, demokratik yapıya kavuşturulması için,

– Özür grubu atamalarının önündeki engellerin kaldırılması için,

– Temel tüketim maddelerinden vergi alınmaması, ilaçta katkı payı, sağlıkta katılım payı adı altında alınan paraların kaldırılması, vergi payının düşürülmesi herkesten kazancına göre vergi alınması ve vergide adalet için,

– Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için greve gidildiği açıklandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.