KESK 25 Ocak’ta Alanlarda Olacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) olağanüstü kongresinden sonra Genel Başkan seçilen Döndü Taka Çınar, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilk kez basının önüne çıktı. Çınar, başta torba yasa olmak üzere emek karşıtı uygulamalara karşı “birleşik mücadele” çağrısı yaptı.

KESK’in yeni Yönetim Kurulu ilk basın toplantısını dün KESK Genel Merkezinde yaptı. Yönetim Kurulu üyelerini tanıtarak toplantıya başlayan Genel Başkan Döndü Taka Çınar, “Konfederasyonumuz kendi iç sorunlarını aşmak ve sınıf mücadelesinin ihtiyaç duyduğu yönetsel işleyişi sağlamak amacıyla olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Artık bizler, yeni oluşan yönetim kurulu olarak, emekçilerin beklentilerine cevap olacak, dönemin ihtiyacı olan emek ve demokrasi mücadelesini, temel haklar ve özgürlükler mücadelesini örgütlemeye çalışacağız” dedi.

2011’DE EMEKÇİLERİ NELER BEKLİYOR
Çınar, seçime giderken Türkiye’yi nelerin beklediğini görmek için bütçeye ve torba yasa tasarısına bakmak gerektiğini söyledi. 2011 bütçesinin halkın değil, sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Çınar, “Hükümetin maliye politikası hedefleri arasında sayılan istihdamın arttırılması hedefi gerçekçi olmadığı gibi, bütçe kanununda işsizlik ve yoksulluk sorununu sona erdirecek somut bir politikaya rastlamak mümkün değildir” dedi.

Çınar, bütçedeki vergi gelirlerinin büyük oranda ücretlilerden alındığını, gelir vergisi ve dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüzde 80’leri bulduğunu ve mevcut vergi politikasının zaten adaletsiz olan gelir dağılımını daha da bozduğunu vurguladı. Çınar, “2011 bütçesi, gittikçe yoksullaşan halka yüklenen dolaysız ve dolaylı vergiler, özel sektöre kaynak transferi, vergi indirimleri, faiz ödemelerinde sermayeye mutlak avantajlar, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi ve yatırımlarda azalmanın vardığı vahim boyutları bütün yönleriyle ortaya sermektedir” diye konuştu.

Başta torba yasa tasarısı olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda hayata geçirilmek istenen düzenlemelerle emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştirildiğine dikkat çeken Çınar, AKP hükümetinin emekçilerin haklarını gasbederken, vergi, ceza ve prim aflarıyla sermayeye yeni teşvik ve aflar getirdiğini söyledi.

Soruları da yanıtlayan Çınar, konfederasyonu olağanüstü kongreye götüren iddiaların sorulması üzerine, kongrede bu süreçleri aştıklarını söyledi. “Torba yasa”nın emekçilerinin bugününü ve çocuklarının geleceğini karartacak içerikte olduğunun altını çizen Çınar, “ortak mücadele” çağrısını yineledi. Çınar, KESK olarak tasarının Meclis Genel Kuruluna geleceği 25 Ocakta tüm illerde alanlarda olacaklarını söyleyerek, “Bu süreç, büyük eylemleri, mücadeleleri gerektiren bir süreç” dedi. (EVRENSEL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.