KESK Halk İçin Bütçe Dedi

Bugün AKP iktidarının 2013 Yılı Bütçe Yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda oylanırken emek ve demokrasi güçleri tüm illerde “Halk İçin Bütçe” talebiyle alanlardaydı. KESK üyeleri AKP’nin 2013 yılı bütçesiyle savaşı, yoksulluğu ve talanı finanse edeceğini bu nedenle bütçenin geri çekilmesini istedi.

2013 yılı bütçesinin halkın bütçesi olmadığını dile getiren KESK üyeleri AKP hükümetinin savaş ve rant bütçesinin derhal geri çekilmesi uyarısında bulundu.

Ankara’da Meclis önünde yapılan basın açıklamasını KESK adına okuyan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, vergi yükünün dolaylı vergiler yolu ile emekçilerin sırtında olmasına karşılık, servet sahiplerinden vergi alınmamasına, asgari ücretin açlık sınırının altında olmasına, eğitim ve sağlığın ticarileşmesine dikkat çekti. Söz konusu bu tablo karşısında Özgen, “Bütçenin vergiler yoluyla ile gelirleri artıyor, fakat halka yine bütçe yok!” dedi.

Özgen bugün Meclis’te onaylanan bütçede grevli toplu sözleşme mücadelesi yürüten kamu emekçilerinin, 739 TL’ye mahkûm edilen milyonlarca asgari ücretlinin, gübre parası bulamayan çiftçilerin ve köylülerin olmadığını dile getirdi.

“Bu bütçede sermayeye teşvik, rantiyecilere kıyak var”

AKP hükümetinin 2013 bütçesinde insanca yaşam sürdürmek isteyenlerin olmadığını vurgulayan Özgen, bu bütçede sermayeye teşvik, rantiyecilere kıyak olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Özgen bu bütçede sermayeye daha fazla rant ve teşvik sunulurken, kamu hizmetlerinin tamamen paralı hale getirilmesi, silahlanmaya ayrılan payın arttırılması olduğunu kaydetti.

“Maliye Bakanı emekçilerle dalga geçiyor”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2013 yılı bütçe sunuş konuşmasında gerçekleri çarpıttığını belirten Özgen, ‘İktidara geldiğimizden bu yana kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” diyen Şimşek’in, emekçilerle dalga geçtiğini belirtti.

Gerçek enflasyonunun gizleyerek, hayat pahalılığının üzerinin örtüldüğünü kaydeden Özgen, 10 Yıllık AKP iktidarı döneminde;1 kg ekmeğin fiyatı 1 TL’den 3,4 TL’ye; 1 kg etin fiyatı 8 TL’den 35 TL’ye; 1 litre sütün fiyatı 0,18 TL’den 0,90 TL’ye, 1 litre benzinin fiyatı 1,66 TL’den 4,60 TL’ye, 1 metreküp doğalgazın fiyatı 0,39 TL’den 1,06 TL’ye yükseldiğini vurguladı.

KESK emekçilerden yana bir bütçe için şu önerileri dile getirdi:

•Bütçenin hazırlanmasında demokratik süreçler işlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bütçe hazırlık süreçlerinde yer almalıdır.
•Kamuda reform adı altında gündeme getirilen yasalar geri çekilmeli.
•Vergi kaçırmayı özendiren ve ödüllendiren, yüksek gelir gruplarının lehine olan vergi aflarına son verilmelidir. Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payı azaltılmalı.
•Kamu emekçilerinin maaşlarının vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmalı.
•Kamu emekçilerine verilen tüm ek ödemeler emekli aylığına yansıtılmalı.
•Kamu harcamaları toplumsal yarar doğrultusunda yükseltilerek bütçe şekillendirilmeli. Büyüme ve istihdamı arttırmak için kamunun yatırımcı niteliği hatırlanmalı.
•Eğitime ve sağlığa ayrılan pay ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artırılmalı. Sağlıkta tasarruf ölümdür! “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sürdürülen yıkım politikaları durdurulmalı.
•Kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir olması sağlanmalı.
•Silahlanma, şiddet ve savaş politikalarına dayanan bütçe anlayışından vazgeçilmeli.
•Kamu çalışanlarının başta ücretleri olmak üzere bütün hakları özgür toplu pazarlık süreciyle belirlenmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhal yeniden toplusözleşme masasına oturmalı. -soL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.