KEY ALAMAYANLAR İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

İsminiz KEY listelerinde yoksa, bu dilekçeyle itiraz edebilirsiniz…

KEY ödemelerinin başlanmasından bu yana bir haftaya yakın süre geçti. Fakat gelen şikayetler KEY listelerinde ismi yer almayanların sayısın milyonu geçtiğini gösteriyor. Listede ismi olmayanlara ilişkin çalışmalar sürerken sendikalar da listede ismi yer almayanlarla toplu itiraz çalışmaları yapıyor. İtiraz için aşağıdaki dilekçe örneğinin kullanılabileceği belirtiliyor.

KEY ÖDEMELERİ SORGULAMADA İSMİNİZ YOKSA İŞTE İTİRAZ DİLEKÇESİ:

GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
SİCİL NO :
EMEKLİ SİCİL NO :
T.C. KİMLİK NO :

ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı

…………………… KURUMUNA

Kurumunuzda ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir. 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması hususunda gereğini arz ederim.

…./…../……

İmza

7 thoughts on “KEY ALAMAYANLAR İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

 1. listede adım var ama hiç key alamadım türk telekom dan emekli oldum 1988 de başladım 2010 da emekli oldum sebebi nedir dilekçe yazdım cevap gelmedi itiraz ettim cevap gelmedi

 2. iyi günler. aynı kurumda ,aynı sürelerde çalışmış 5 arkadaşız. 4 arkadaşım key ödemesinden faydalandılar. 4 kez maaş dekontları, m.sicil. noları ile itiraz ettiysemde bir yanıt alamadığım gibi,paramıda alamadım. işletmemiz d.b. deniz nakliyatı özelleşti. muhatab kimse yok. tüm evraklarımız arşivlerde bile durmuyor. sadece son senemin son ayına ait maaş bordrom var. ne yapmalıyım. teşekkürler..

 3. Bu itiraz dilekçesinde 3 aylık bir itiraz süresinden bahsediliyor. Malum 3. ödemeler yapılıyor ve şimdi ben ilk defa itiraz başvurusu yapacağıma göre önceki ödemeleri(1. ve 2. key ödemeleri) de kapsar mı? Yoksa sadece 3. dönem key ödemesine mi itiraz etmiş olurum.

  1. Bildiğim kadarıyla dilekçeyi çalıştığınız kurumlara herhangi bir zamanda (en kısa sürede) verebilirsin, yeter ki son listeler açıklanmamış olsun. Son listede de adınız yoksa ve gerekli başvuruyu yapmışsanız sonrasında dava açmaya hakkınız oluyor. Yani liste ayrımı yok. Tabii çalışan mı, emekli mi olduğunuzu bilmiyorum. Ona göre dilekçenin verileceği kurumlar değişebiliyor çünkü.

 4. KEY ÖDEMELERİ İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

  1- Boşanma durumunda KEY (Konut Edindirme Yardımı) niye aile reisine veriliyor?
  Mülga 11/11/1986 tarihli 3320 sayılı kanunun birinci maddesinde “Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır” denilmektedir. Bu nedenle (KEY) Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılmıştır.

  2- Ödenmesi gereken paranın beklediğimden az çıktığını düşünüyorum ne yapabilirim?
  5664 sayılı KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun”un 5/2 maddesinde “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, (KEY) Konut Edindirme Yardımı”na müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre Konut Edindirme Yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, Konut Edindirme Yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz” denilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara başvurulmalıdır.

  3- Ziraat Bankası”nda listede gözükmüyorum fakat İnternet sitesinde ve Resmi Gazetedeki listede gözüküyorum neden ve hangisi doğru?
  Resmi Gazetede Tasfiye Halindeki Emlak Bankası tarafından şirketimize gönderilen tüm bilgiler aynen yayınlanmış ancak yönetmelik gereğince ödeme için T.C.Kimlik numarası zorunlu olduğundan Ziraat Bankasında T.C. Kimlik Numarası olmayanlar yer almamıştır. Bu durumda olanlar yukarıda izah edilen itiraz prosedürleri doğrultusunda başvurularını yapacaklardır.

  4- Ziraat Bankası”na yatırılan paramın hacizli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
  Ziraat Bankası”na müracaat ederek öğrenilebilir.

  5- Adıma yapılan KEY ödemesini aldım. Ancak iade etmek istiyorum, ne yapmalıyım?
  KEY ödemelerini almış, ancak çeşitli sebeplerle iade etmek isteyen hak sahipleri, ödemeyi almış oldukları gün içinde iade etmek istemeleri durumunda ödemeyi almış oldukları Ziraat Bankası şubesine, daha sonraki günlerde iade etmek istemeleri durumunda ise Ziraat Bankası Şubelerine başvurarak iade işlemini gerçekleştirebileceklerdir

  KEY ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

  Bilindiği üzere, KEY hak sahiplerine ilişkin listeler 28/7/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu listelerde isimleri yer almadığı halde yardıma müstahak olduklarını ileri sürenlerin üç aylık başvuru süresi 28/7/2008 tarihinde başlamış ve 28/10/2008 tarihinde sona ermiştir.

  İtirazlara ilişkin işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilerek Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankasına bildirilmiştir.

  Bu defa, 21/3/2010 tarih ve 27528 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ilan edilen listede isimleri yer almadığı halde hak sahibi olduğunu ileri sürenler ile isimleri yer almakla birlikte adlarına yapılan ödeme tutarlarının doğru olmadığını ileri sürenlerin konu ile ilgili bilgi alacakları yerler, durumlarına göre farklılık göstermektedir.
  Buna göre;

  1) 1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar, çalışmış olduğu KURUMLARINA,

  2) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA ve SANDIKLARA,

  3) 1987-1995 yılları arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar, o tarihlerde çalıştıkları işyerlerinin işlem gördüğü SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE,

  4) 1987-1995 yılları arasında Memur Emeklisi olanlar ise SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA, BAŞVURMALARI HALİNDE KONU İLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLECEKLERDİR.

 5. Sayon NEVFEL, 2009 yılında key ödemesi almışsınız. Eğer eksik ödeme aldığınızı düşünüyorsanız konuyla ilgili girişimde bulunabilirsiniz.

  İki seçeneğiniz bulunmakta.

  1- 2010 yılının Mart”ına kadar üçer aylık süreçlerde yayınlanacak yeni listeleri takip edecek, son listenin yayımlanması ile hak ettiğiniz miktarı halen alamamışsanız konuyu yargıya taşıyabileceksiniz. Bunun için ödemenizde yer almayan süreçte çalıştığınız kuruma bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Bu dilekçe varsa bilgi eksikliğinizin giderilmesini sağlayacak, değilse de dava sürecinizi başlatabilecektir.

  2- Süreyi beklemeden doğrudan yargı sürecini başlatabileceksiniz. Başvuru dilekçenizi Başbakanlık TOKİ EGYO’na göndererek KEY ödemelerini isteyebilirsiniz. Bu başvuruza olumsuz cevap aldığınız ya da 60 gün içinde hiç cevap alamazsanız bunu zımni red sayıp, 60. günün bitiminden itibaren başlayacak 60 günlük dava açma süresi içinde hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen meblağın ödenmesi talebiyle Başbakanlık TOKİ EGYO’na tam yargı davası açabilirsiniz.

  Daha ayrıntılı bilgiye, başvuru adresleri ve dava dilekçelerine http://www.afyonegitimsen.org/2010/03/29/key-itiraz-dilekcesi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 6. mrb ben nevfel emekliyim 2009 yılı key ödemesini aldım ama malesef 2010 key ödemesini almadım tc kimlik no göre baktım verilen tarihe gittim bankada para yatırılmamış alamadım nedense nasıl alacam bir bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum lütfen birinden duydum dilekçe verecen dediler ama nereye dilekçe verecegimide bilmiyorum bu konudada yardım istiyorum bir bilenden teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.