MEB Hatasını Öğretmenlere Fatura Etti

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, MEB’in hatasının faturasını öğretmenlerin ödediğini ifade etti. Türk Eğitim Sen’in sitesinde yayımladığı açıklama aşağıdadır.

2011 İllerarası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 3.16. maddesinde “06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”denilmektedir.

Bu madde metni muğlak ifadeler içerdiği için o dönemde başvuruda bulunan ve iller arası yer değişikliği meydana gelen onlarca öğretmenin ataması yaklaşık bir yıl sonra bakanlıkça iptal edilmiştir.

Fatura Öğretmenlere Kesiliyor

Bu kişiler o dönemde Bakanlık yetkililerine ulaşmış ve bakanlıkça başvuruda bulunabilecekleri söylenmiştir. Açıkça ifadelerin yer almadığı bu madde bakanlık taşra ve merkez teşkilatında görev alan yetkililerce de anlaşılmamış olmalı ki onlarca kişi bu şekilde atanmıştır. Şimdi ise bakanlık kendi hatasının faturasını hiçbir suçu olmayan öğretmenlere kesmektedir.

O dönemde çoğunluğu sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre kadroya geçen, zorunlu hizmet bölgelerinde 06.05.2010 tarihi itibari ile görev yapan ve adaylığı kaldırılmış olan öğretmenler bu madde hükmü uyarınca başvuruda bulunmuş ve bakanlıkça atamaları gerçekleştirilmiştir.

Kaldı ki bu kişiler kendi puanları ile kadroya geçtikleri için daha önce de defalarca cezalandırılmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kişilere bulundukları ile çalışması gereken süreyi tamamlamadıkları ve atanma şartlarını taşımadıkları gerekçesi ile hem disiplin soruşturması açmış, hem de eski kurumlarına geri dönemlerini sağlamıştır.

Tamamen Bakanlığın yanlışı sebebi ile mağdur olan bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda bakanlığa yazılı talepte bulunduk. Ayrıca; Genel Başkanımız İsmail KONCUK, Bakanlık yetkilerine bu konu hakkında bizzat bilgi vermiş ve mağduriyetleri sözlü olarak da ifade etmiştir.

İlgili yazı için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.