MEB MİT Oldu

Nebat BÜKREK(*)

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretimin niteliğinin yükseltilmesini bir tarafa bıraktı; hem öğrencileri hem de velileri fişleme talimatı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, 25.08.2011 tarih ve 03.010.9982 sayılı yazısı (2011/47 nolu genelge) ile, öğretmenlerden 30 Kasıma kadar bütün öğrencilerin, velileri ile beraber (özel bilgileri dahil) ‘fişlenmesini’ istedi. Bakanlık, Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formunun her öğrenci için doldurması talimatını verdi. Bakanlığın merak ettiği konular ise, olsa olsa bir istihbarat örgütünün ilgi alanına girecek cinsten. Özel yaşamın da ihlal edildiği anketler pedagojik açıdan da sorunlu.

Çocuğun göç nedeniyle mi geldiğini sorgulayan bir soruda cevap evetse öğrenci, risk unsuru grubuna giriyor. Yine anne ve babanın aynı evi paylaşıp paylaşmadığını sorgulayan başka bir soruda cevap hayırsa çocuk parçalanmış aileye mensup olması nedeniyle yine risk unsuru grubuna dahil ediliyor. Aile ya da akrabalardan birinin cezaevinde olması da çocuğun risk unsuru oluşturması için yeterli sayılıyor.

HIRSIZLIK YAPIYOR MUSUN?

Çocuğun hırsızlık yapıp yapmadığını sorgulayan bir soruda “çalıyor mu?” ibaresi kullanılıyor. Velilin sigara içip-içmediğini, alkol kullanıp kullanmadığını kullanıyorsa hangi sıklıkla kullandığını dahi sorgulayan bu anketlerde genel risklerin değerlendirilmesi bölümünde bazı sorular şöyle yer alıyor:
*Ev okul ya da başka yerlerden çalar mı? ( izinsiz alır mı?),
*Anne baba kardeşler veya akrabaları arasında suç işlediği için cezaevinde kalan kişi var mı?
*Oturduğu semt göç alan ve/ veya yoksul bir yer mi?”
*Dil sorunu var mı? “Evde konuşulan dil Türkçeden farklıysa ve Türkçe yeterli düzeyde anlaşılmıyorsa ve ya kendini Türkçe ifade edemiyorsa dil sorunu vardır”
*Anne babası beraber yaşıyor mu?
Özel riskler bölümünde yer alan bazı sorular şöyle:
*Evinizde ne sıklıkta bir küslük ve tartışma yaşanıyor?
*Ortada çok önemli bir neden yokken ne sıklıkta ailenizdekiler birbirine kızar, tartışma yaşanır?,
*Fiziksel kavgalar ailenizde ne sıklıkla olur?”

VELİLER DE ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Formda bir de cinsel tacizle ilgili bölümler var ki bu sorular çocuklar anketi eve götürdüğünde, velileri de çileden çıkarıyor. Örneğin bir soruda çocuğun şiddet görüp görmediği görüyorsa ne sıklıkla gördüğü soruluyor. Cinsel taciz görüp görmediğine ilişkin soru ise sonuçları bakınmından tartışmalı. Soru evetle yanıtlandığında, ki yanıtlanmaktadır, çocukların o ortamda yaşamaya nasıl devam edebileceği hiç düşünülmüyor.

Özel yaşamın da sorgulandığı dört ayrı başlıkla her çocuk için tek tek uygulanan bu anketler yüzlerce sorudan oluşuyor. Öğretmenlerin mesai saati dışında da zamanın alan anketler öğretmenler tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

HER YIL GÜNCELLENECEK

Genelgede, E Okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgilerinin sınıf öğretmeni/ şube rehber öğretmeni tarafından her eğitim dönemi başında güncellenmesi ve ilgili genelgedeki tüm işlemlerin yapılması isteniyor. Genelgeyle pilot bölge seçilen İstanbul’da ilk ve orta öğretimdeki devlet okullarında öğretmenler, öğrencilere uyguladıkları değişik anketlerle veliler ve çocuklar hakkında çok yönlü bilgi edinerek bu bilgileri E Okul sistemine giriyorlar.

(*) Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Yöneticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.