MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?

MEB’de görev yapan öğretmenlerin, çeşitli nedenlerle bulundukları görev yerinden, başka bir görev yerine atanarak, yer değiştirmeleri söz konusu. Bu yer değiştirmeler, zorunlu, isteğe bağlı ve özür durumuna bağlı yer değiştirmeler olarak gruplandırılır.

Öğretmenlerin, özür durumuna bağlı yer değiştirmeleri, 3 Ağustos 2103 tarihine kadar 3 grupta toplanıyordu. Sağlık durumu, eş durumu ve öğrenim durumu özürleri. 3 Ağustos tarihinde yapılan bir yönetmelik değişikliği ile öğrenim durumu özrü, özür grubuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilme hakları arasından çıkarıldı.

Özür grubu atamaları, MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin, 35.maddesinde düzenlenmiştir. 35.maddeye göre, “Öğretmenler, sağlık, eş (…) durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.” hükmüne göre, öğretmenler 3 Ağustos tarihinden sonra sadece eş durumu ve sağlık durumu özründen yararlanabilecektir.

Öğrenim durumu özrü, değişiklik yapılmadan önce yönetmelikte şu şekilde düzenlenmişti; “Öğrenim durumu özrü: Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programları ile aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin kararında belirtilen alanlarda yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine devam etmekte olan öğretmenler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler. Ancak, zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olan öğretmenlerin bu özür durumundan yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olmaları gerekir. Bu durumda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri; hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde yarıyıl ve yaz tatilinde değerlendirilir.”

Bu maddeye göre, öğretmenlerin öğrenim özrü mazeretiyle yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için, yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine devam etmeleri ve zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olmaları gerekir. Üstelik bu şartların yerine getirilmesi, öğretmenin talebinin karşılanacağı anlamına gelmez, Bakanlık, yer değiştirme taleplerini, öğretmenlerin atanmak istedikleri yerlerdeki, alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde değerlendirir.

Yani Bakanlık, öğretmenin eğitim özründen yaptığı yer değiştirme talebini ancak norm kadro açığı olduğu takdirde yerine getirir.

Öğrenim özrüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunma durumu, yönetmelikten kaldırılmadan önce bu durumdayken, yani inisiyatif tamamen Bakanlığın elindeyken, bu hak neden yönetmelikten çıkarılmıştır?

Kuşkusuz, öğretmenlerin eğitimlerini arttırmaları, mesleki gelişimlerini yüksek lisans ve doktora ile taçlandırmalarını, sadece yer değiştirme talebinde bulunmak için gerçekleştirdikleri düşünülmemelidir. Özel okullarda görev yapan öğretmenleri, bizzat kendi kurumları, yükseköğrenime teşvik ederken ve öğretmenlerin eğitim seviyesinin yükselmesinin, eğitime yansımasının çok önemli olduğunu bilince çıkarırken; MEB’in, öğretmenleri yükseköğrenime teşvik etmesi bir yana, yükseköğrenim yapılmasının çeşitli araçlarla zorlaştırılması anlaşılır değildir.

“Hayat boyu öğrenme” kampanyaları açan, okulların 24 saat açık kalmasını hedefleyerek “tam gün tam yıl” uygulamasını yaygınlaştırmayı düşünen MEB’in, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin, öğrenimlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürmek için, öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine tayin isteme hakkını ellerinden alması, yerinde olmamıştır.

Bu değişiklik ister istemez insanın aklına, acaba, “MEB, öğretmenlerin yüksek lisans, yapmasını istemiyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

1 thought on “MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?

  1. Öğretmen yüksek lisans hakkı kazandı mı hemen o ile öğrenim özrü diyerek atama takvimi beklenmeden tayini çıkarılmalıdır.Hatta ödül olarak eğitim yardımı bile almalıdır devletten.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.