MEB’in Açıktan Ataması İptal Edildi

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıktan atama işlemini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, F. Ayan isimli öğretmenin Balıkesir merkez 100. Yıl Teknik Lisesi öğretmenliğine bakanlıkça açıktan atanmasına ilişkin işlemin iptaline karar verdi.

Öğretmen olarak atanabilmek için KPSS’ye girme şartının olduğunu hatırlatan mahkeme, sınava girmeden bakanlıkça atama yapılamayacağına işaret etti.

Mahkeme, idarenin öğretmenler arasında ayrım gözetemeyeceği vurgulandı.

İtiraz Edeceğini Açıklamıştı

Bakanlık basında “KPSS’ye Girmeden Öğretmen Atamışlar” başlığıyla yer alan haberin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, konuya ilişkin 06 Kasım 2013 tarihli İdare Mahkemesi kararına, bakanlık tarafından bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edileceği bildirilmişti.

MEB’in Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, açıktan atama iddiaları gündeme geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı;

“Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar, halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar bu kapsamda başvuruda bulunabilirler…’ denilmektedir. Bakanlık makamı, kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak adı geçen öğretmeni 02 Ocak 2012 tarihinde Balıkesir Merkez 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne atamıştır. Ancak, Ankara 3. İdare Mahkemesi, 06 Kasım 2013 tarih 2013/1816 sayılı alınan kararla söz konusu atamanın iptaline karar vermiştir. Daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olan F.A’nın ataması, yukarıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmıştır.

Bilindiği gibi, KPSS uygulaması 2002 yılında, yani F.A’nın atamasından 8 yıl sonra başlamıştır. F.A’nın göreve başlama tarihi olan 20 Eylül 1994’te zaten KPSS uygulaması olmadığından, İdare Mahkemesi’nin kararında yer alan ‘Bakanlık makamınca açıktan ataması yapılan F.A. isimli kişinin KPSS sınavına girmediği ve KPSS sınav sonuç belgesi bulunmadığı, mahkememizin 12 Eylül 2012 ve 20 Kasım 2012 tarihli ara kararlarıyla ortaya konulduğundan dava konusu, işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ ifadesinin isabetsizliği ortadadır. Bu nedenle konuya ilişkin 06 Kasım 2013 tarihli İdare Mahkemesi kararına, bakanlığımızca, bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilecektir.”

1 thought on “MEB’in Açıktan Ataması İptal Edildi

  1. adam önceden öğretmense yasal olarak kazanılmış hakkı zaten vardır.Bu bakımdan istifa yada kurumlar arası geçişle yeniden dönebilir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.