MEB’in Şaşırtan Yeni Düzenlemeleri

Müfredat muhafazakârlaşıyor. Kız erkek ayrı okusun diyen, kız ve erkek öğrencileri ayrı sınıflarda sınava alan Bakanlığın müfredatta yaptığı değişlikle kadına karşı ayrımcılık müfredattan çıkarıldı.

Kadına karşı ayrımcılıkla mücadelenin artırıldığı bu günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretimde okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi dersi müfredatında ilginç bir revizyona gitti. Eski programda atıfta bulunulan ‘BM kadına karşı her türlü ayrımcılığa karşı sözleşme’ yeni programda yer almadı.

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilköğretim 8. sınıflarda okutulan “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi programını yeniledi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in onayladığı düzenlemelere göre, yeni müfredat esas alınarak hazırlanacak kitaplar yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin önünde olacak.

Müfredatta Neler Değişti?

SÖZLEŞME ÇIKARILDI: Türkiye’nin kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı bitirmek için yasal çalışmalar yaptığı, polislere kadına karşı ayrımcılık ve şiddet için eğitim verildiği dönemde yapılan düzenlemeler dikkat çekti.

Eski programın “Hak ve Özgürlüklerimiz” başlıklı 3. ünitesinde yer alan ve öğrencilere aktarılması istenilen “BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi”, yeni programda yer bulamadı.

Türkiye’nin de taraf olduğu söz konusu sözleşmede, kadın-erkek eşitliği, evlilikte eşit olunduğu, kadın ve erkek algısına karşın kalıplaşmış yargılardan arınılması gerekildiği, kız öğrencilerin okullaşması için çalışmalar yapılması, kadın istihdamı için çalışma yapılması hükme bağlanıyor.

ÖRGÜTLENME HAKKI: Eski programda yer alan “Kişi dokunulmazlığı, özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, örgütlenme, çalışma, sağlık, eğitim, dilekçe, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar üzerinde durulur” ifadesi de düzenlendi.

Bu ifade yer alan “örgütlenme”, “dilekçe”, “özel hayatın gizliliği”, “konut dokunulmazlığı” ifadeleri çıkarıldı.

KIZLAR OKULA: Eski programda yer alan ve 2. ünitedeki bir konuyla işlenen “Haydi Kızlar Okula” kampanyasına ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi istenilen bölüm çıkarıldı.

Eski programda, “Eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için düzenlenecek bir kampanyada kullanılmak üzere konuşma, afiş ve broşür hazırlanır” düzenlemesi yer alıyordu.

EMPATİ GİTTİ: 4. ünitede öğrencilerin empati yapmalarını isteyen eski programın yerine yeni programda bu konu yerine Toplam Kalite Yönetimi eklendi.

Eski programda, öğrencilerden, “kitle iletişim araçlarından okudukları ya da izledikleri ve insan yaşamına onuruna aykırı olduğu tartışılmaz bir olayın kahramanının kendileri olmaları durumunda neler hissedeceklerini” yazmaları isteniyordu. Yenilenen programda bu uygulama kaldırıldı.

İNSAN HAKLARI AYARI: Eski programın 1, 3 ve 4. ünitesinde ayrı ayrı atıfta bulunulan ve işlenmesi istenilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yeni programda kendisine 3. ünitede Çocuk Hakları başlığında yer bulabildi.

Öğrencilere özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma kavramlarının bu bildirgeden bağımsız anlatılması istenildi. -Vatan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.