Mesleki Çalışmalarda Ciddiyetsizlik!

İlköğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Meslekî Çalışmalar” başlıklı bölümünde yer alan 98.maddede düzenlenmiştir. 98.maddeye göre “İlköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk işgününe, eylül ayının ilk işgününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.”

Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda;

a) İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değişiklikleri inceler ve değerlendirir.
b) Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar.
c) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimini planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar.
ç) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir.

Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konularda belirlenebilir.

Son yıllarda MEB, bu hükümlere dayanarak, yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalar konusunda daha amaçlı ve planlı davranabilmeleri için, yapılacak çalışmaların içeriğini Bakanlık merkezinden belirleyerek il müdürlükleri kanalıyla okullara göndermektedir.

Mesleki çalışmaların verimli olabilmesi için kuşkusuz, okulların da amacına uygun olarak ve Bakanlığın gönderdiği program ve takvim çerçevesinde, uygulama yapması gerekir.

Ancak bu yıl öğretim yılının başında uygulama böyle oldu mu, sorusuna verilecek cevabın olumlu olduğunu söylemek mümkün değil.

Nedeni ise, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının başlangıcında yapılması gereken mesleki çalışmalar konusunda tam bir ciddiyetsizliğin söz konusu olması.

Nasıl bir ciddiyetsizlik mi?

Açıklayalım;

MEB’in, öğretim yılının başlangıcı olan 2 Eylül 2013 tarihi ile derslerin başlangıç tarihi olan 16 Eylül 2013 tarihleri arasında uygulanması gereken mesleki çalışmalar ile ilgili yazısının tarihi, 6 Eylül 2013 tarihini taşıyor. Yazı MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ait ve başlığı “İlköğretim Kurumları Öğretmenlerinin Mesleki gelişim Eğitimi.” Sıkı durun, yazı 6 Eylül tarihinde çıkmasına rağmen, 2 Eylül tarihinden itibaren yapılacak çalışmaları planlıyor.”*

Adeta şaka gibi!

İşin bir başka garip yanı da, zaten geç çıkarılan mesleki çalışmalar yazısının birçok okulda uygulanmamış olması. Bakanlık tarafından yapılacak küçük bir araştırmada bu durum tespit edilebilir.

Eylül dönemi mesleki çalışmalar yazısıyla yapılması istenilen çalışmaların sonunda, öğretmen ve yöneticilerden, bu çalışmalarla ilgili bir anket doldurması isteniyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve “2013 Eylül, Meslek Gelişim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi” adıyla doldurulması istenilen anket, mesleki gelişim faaliyetini tüm yönleriyle değerlendirmek ve elde edilen sonuçlar ileride düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetlerini daha verimli ve etkili şekilde yürütülmek amacıyla, hazırlandığını ve ileride bu anketin sonuçlarından yararlanılacağını ifade ediyor.

Bakanlığın, hem yazıyı geç çıkarması, hem de bir çok okulda uygulanmaması nedeniyle, Eylül-2013 dönemi mesleki çalışmaların verimli ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değil.

Mesleki çalışmaların, yönetici ve öğretmenlere, yönetmelikte hedeflenen yararı sağlayabilmesi için, uygulama yazısı ve takviminin en az 1 hafta önce öğretmenlere duyurulması ve uygulama makamları olan il-ilçe-okul müdürlükleri tarafından ciddiyetle ele alınması ve okullarda yapılan çalışmaların sıkı bir şekilde denetlenmesi gereklidir. Aksi halde yapılan çalışmalar, “Dostlar, alışverişte görsün” mantığını aşmayacaktır.

*http://www.egitimmevzuat.com/index.php/Resmi-2013/lkoeretm-kurumlari-oeretmenlernn-meslek-gelm-etm.html

 

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.