Müdürlükte Yürütmeyi Durdurma Kararı

Bilindiği gibi okul yöneticileri EK-2 ile değerlendirilmiş, bu değerlendirmelerin objektiflikten uzak olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açılmıştı.

İdare Mahkemelerinden değerlendirmelerin objektif olmadığına yönelik kararlar gelmeye başladı.

Bazı illerde yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiği bilgileri gelse de, Kayseri‘den gelen karar bu konuda dava açanları umutlandırdı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi kendisine düşük puan, Eğitim Bir Sen üyesi olanlara yüksek puanlar verildiği, puanlama yapanların puanlama konusunda yetkisiz olduğu, puanlamanın ölçme tekniğine aykırılığı iddialarıyla açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararının gerekçesini şöyle açıkladı; “Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.”

Söz konusu Mahkeme Kararı aşağıdadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.